Tất cả văn bản
Trang 2 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
953/QĐ-UBND - 26/02/2020 2020-02-26 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Bá Hiển do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 51) Quyết định 954/QĐ-UBND - 03/03/2020 2020-03-03 03/03/2020] v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phạm Bá Hiển, Lê Thị Đông do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 933/QĐ-UBND - 25/02/2020 2020-02-25 v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Quy Nhơn năm 2019 Thông báo 742/QĐ-UBND - 18/02/2020 2020-02-18 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Văn Loại, Trần Thị Sinh do GPMB để xây dựng khu B2 thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 55) Quyết định 744/QĐ-UBND - 18/02/2020 2020-02-18 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Thường, Nguyễn Thị Hiếu do GPMB để xây dựng khu B2 thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 55) Quyết định 97/TB-UBND - 17/02/2020 2020-02-17 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa Thông báo 85/TB-UBND - 13/02/2020 2020-02-13 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc sông Hà Thanh Thông báo 92/TB-UBND - 14/02/2020 2020-02-14 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài Thông báo 683/QĐ-UBND - 17/02/2020 2020-02-17 v/v thu hồi Quyết định số 8553/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Đoàn Thanh Sơn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê hồng Phong (đợt 33) Quyết định 684/QĐ-UBND - 17/02/2020 2020-02-17 v/v giao lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Đoàn Thanh Sơn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê hồng Phong (đợt 33) Quyết định 625/QĐ-UBND - 12/02/2020 2020-02-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Văn Diện do GPMB thực hiện dự án Khu tái định cư mở rộng phía Tây Bắc khu tái định cư Quy Hòa tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4) (1 phần thửa 90) Quyết định 626/QĐ-UBND - 12/02/2020 2020-02-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Hồng Phong do GPMB thực hiện dự án Khu tái định cư mở rộng phía Tây Bắc khu tái định cư Quy Hòa tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 4) (thửa 94) Quyết định 46/TB-UBND - 10/02/2020 2020-02-10 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết đơn của bà Huỳnh Thị Chín ảnh hưởng GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thông báo 468/QĐ-UBND - 05/02/2020 2020-02-05 v/v thu hồi Quyết định số 7821/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Trần Hùng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 32 Quyết định 43/QĐ-UBND - 08/01/2020 2020-01-08 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Ngọc Quý và bà Phan Thị Việt để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 31) Quyết định 02/2019/NQ-HĐND - 25/12/2019] 2019-12-25 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 Nghị quyết [07/NQ-HĐND - 25/12/2019] 2019-12-25 Về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2020 Nghị quyết 08/NQ-HĐND - 25/12/2019 2019-12-25 v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND - 25/12/2019 2019-12-25 Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND - 25/12/2019 2019-12-25 v/v bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung