Tất cả văn bản
Trang 4 trong 16
Tổng văn bản: 157
LCTT 2017-03-21 Lịch công tác tuần (từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017) Lịch công tác tuần 227/TB-UBND 2017-03-13 [227/TB-UBND - 13/03/2017] Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP - Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất TP báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và TĐC dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống t Thông báo 1366/CV-UBND 2017-04-28 [1366/CV-UBND - 28/04/2017] v/v phối hợp đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân thuộc khu vực 7,8 P.Bùi Thị Xuân Công văn 09/NQ-HĐND 2016-12-23 Nghị quye về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2017 Nghị quyết 69/BC-UBND 2018-03-28 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và nhiệm vụ quý II năm 2018 Báo cáo 2577/QĐ-UBND 2018-10-26 Quy chế phối hợp thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn TP Quy Nhơn Quy chế 8836/QĐ-UBND 2018-10-12 Quyết định phê duyệt chi tiết danh mục Công trình phục vụ tết 2019, điện chiếu sáng, hoa viên tại Quyết định số 6512/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 80/TB-VP 2017-03-13 Kết luận tại cuộc họp Văn phòng HĐND&UBND TP định kỳ tháng 02/2017 Thông báo LCTT 2017-03-27 Lịch công tác tuần (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017) Lịch công tác tuần 1368/CV-UBND 2017-04-28 [1368/CV-UBND - 28/04/2017] v/v chỉnh trang và vệ sinh khu vực phía Tây Quảng trường trung tâm tỉnh để tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và Khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành Công văn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung