Tất cả văn bản
Trang 14 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
1994/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Dương Văn Cộng (chết), Bùi Thị Dung do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 149) Quyết định 1995/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Đức do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 202) Quyết định 1996/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Hiển do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 130) Quyết định 1997/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Hiển do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 300) Quyết định 1998/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Khương Lan (chết), Hồ Thị Lan do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 223) Quyết định 1999/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Khương Lan (chết), Hồ Thị Lan do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 202) Quyết định 2000/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Mậu (chết), con Nguyễn Văn Phúc đại diện kê khai do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 113) Quyết định 2001/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trương Văn Anh do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 198) Quyết định 2002/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trương Văn Anh do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 76) Quyết định 2003/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Trâm, Nguyễn Thị Hiệp do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 146) Quyết định 2004/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Ngọc Phương do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 44) Quyết định 2005/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Võ Lành do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 45) Quyết định 2006/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Cam do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 47) Quyết định 2007/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Quang Thung do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 202) Quyết định 2008/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Hiệu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 65) Quyết định 2009/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Hiệu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 68) Quyết định 2010/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Hiệu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 120) Quyết định 2011/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Đời do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 123) Quyết định 2012/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Đời do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 147) Quyết định 2013/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Lý, Đặng Thị Thu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 60) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung