Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
7891/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Phạm Chín do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11148/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Hóa để xây dựng nhà ở Quyết định 7913/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Sĩ Đào, Võ Thị Lan do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11137/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Thị Dội, con: Nguyễn Quanh đại diện kê khai để xây dựng nhà ở Quyết định 7901/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Bình (chết), Nguyễn Thị Bưởi (chết), các con đại diện: Trần Văn Thi (chết) - vợ Nguyễn Thị Lài, Trần Văn Hóa, Trần Ngọc Xuân, Trần Văn Hay, Trần Thị Nay, Trần Thị Hồng Nga do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Quyết định 11158/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Văn Lầm, Phan Thị Hiệp để xây dựng nhà ở Quyết định 7909/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Ngữ (chết), các con: Trần Quang Khải, Trần Quang Khiêm (chết) - vợ Nguyễn Nữ Hoàng Thuỷ Tiên, Trần Thị Tố Thơ, Trần Thị Xuân Lan, Trần Thị Khuê Liễu, Trần Thị Lệ Dung, Trần Thị Xuân Hương do GPMB để xây Quyết định 7909/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Ngữ (chết), các con: Trần Quang Khải, Trần Quang Khiêm (chết) - vợ Nguyễn Nữ Hoàng Thuỷ Tiên, Trần Thị Tố Thơ, Trần Thị Xuân Lan, Trần Thị Khuê Liễu, Trần Thị Lệ Dung, Trần Thị Xuân Hương do GPMB để xây Quyết định 7890/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Trần Gộp (chết), Đặng Thị Nhỏ do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7912/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phạm Luân (chết), Trần Thị Đạn (chết), các con: Phạm Thị Kiều Nga, Phạm Thị Kiều Nương , Phạm Thị Quanh, Phạm Minh Tý, Phạm Minh Dũng, Phạm Hữu Đức, Phạm Thị Thừa do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thươn Quyết định 11115/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Phạm Thị Hồng Út và các thành viên trong hộ ông Phạm Ngọc Châu (c) để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 8001/QĐ-UBND 2018-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Duy Hưng do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Hầm Cù Mông, Quốc lộ 1 Quyết định 11147/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Hiếu, Lê Văn Toàn để xây dựng nhà ở Quyết định 8023/QĐ-UBND 2018-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Hầm Cù Mông, Quốc lộ 1 Quyết định 8022/QĐ-UBND 2018-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Đặng Văn Phụng do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Hầm Cù Mông, Quốc lộ 1 Quyết định 8022/QĐ-UBND 2018-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phan Văn Trung do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Hầm Cù Mông, Quốc lộ 1 Quyết định 11128/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Quốc Việt, Lưu Thị Tường Hoa để xây dựng nhà ở Quyết định 8021/QĐ-UBND 2018-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phan Văn Trung do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Hầm Cù Mông, Quốc lộ 1 Quyết định 8020/QĐ-UBND 2018-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Lân do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Hầm Cù Mông, Quốc lộ 1 Quyết định 11129/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Quốc Phong, Hồ Thị Ngọc Hoa để xây dựng nhà ở Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung