Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
7916/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Thị Dệt do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11110/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Nguyễn Văn Bày để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 11187/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc phê duyệt điều chỉnh giảm giá trị hỗ trợ 40 % phần diện tích chênh lệch giữa tổng diện tích giao đất tái định cư và diện tích đất ở bị thu hồi do thực hiện công trình HTKT Khu dân cư khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Trần Vinh (c) - v Quyết định 11140/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Sử Hoa Anh để xây dựng nhà ở Quyết định 7893/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Phạm Đình Long (chết), các ông: Phạm Đình Phùng, Phạm Văn Loại, Phạm Thường đại diện do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11161/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Thị Bích Liễu, Bùi Thanh Hải để xây dựng nhà ở Quyết định 11150/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Gái, Huỳnh Văn Hải để xây dựng nhà ở Quyết định 7915/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đỗ Trường Giang do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11186/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc phê duyệt điều chỉnh giảm giá trị hỗ trợ 40% phần diện tích chênh lệnh giữa tổng diện tích giao đất tái định cư và diện tích đất ở bị thu hồi do thực hiện công trình HTKT Khu dân cư khu vực 1, phường Đống Da, thành phố Quy Nhơn (Hồ Sĩ Tú - Lưu Thị Quyết định 7903/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Đức Linh, Huỳnh Thị Lẹ do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11139/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Mẫn, Nguyễn Thị Thu Hiền để xây dựng nhà ở Quyết định 11160/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Văn Ngọc, Phạm Thị Kiển để xây dựng nhà ở Quyết định 7892/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Phạm Văn Ngọc do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11149/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thu Sương để xây dựng nhà ở Quyết định 7914/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thanh Dũng, Lê Thị Tuyết Nhung do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11138/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Cần, Võ Thị Hồng Hoa để xây dựng nhà ở Quyết định 7902/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Châu Minh Hùng do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7918/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đỗ Thị Đào, Nguyễn Thanh Hiền do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11116/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Phan Minh Hà - Nguyễn Thị Phi để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 11159/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Thị Tuyết Luôn để xây dựng nhà ở Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung