Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 2708
Sắp xếp theo:
Mặc định
887/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Lê Thị Bích Nguyên thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) Khu A2 thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 948/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Dương Thị Nga do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định [886/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Nhung thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) Khu A2 thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 947/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Hồ Quốc Cường, vợ Huỳnh Thị Ngọc Lan do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 889/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Phạm Sáu thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) Khu A2 thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định [946/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Hồ Văn Mười do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 1504/QĐ-UBND 2016-03-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Bùi Văn Chỉnh để xây dựng nhà ở Quyết định 1070/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 12) Quyết định 1144/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thu Vân để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú ROOT 1144/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Phạm Tiến Sỹ và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 1069/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Lê Đức Thuận để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 12) Quyết định 1154/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 1143/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Long và bà hoàng Thị Ngọc Lý, con Huỳnh Hoàng Thiên để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 1068/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Hồ Trang (chết) đại diện Hồ Thị Bích Lan, nguyễn Ngọc Thanh và Diệp Thế Trung để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 12) Quyết định 1153/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Huỳnh Minh Cảnh và bà Dương Thị Thanh Thuỷ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 1161/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn hớn và bà Trần Thị Minh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 1150/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguỵ Đức Trí và bà Nguyễn Trần Thị Anh Thư để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 1139/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Dương văn Âu và bà Trần Thị Thanh Thuỷ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định v/v giao đất cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Quế (chết) và bà Nguyễn Thị Duy Kiều để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Quế (chết) và bà Nguyễn Thị Duy Kiều để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 1149/QĐ-UBND 2019-02-26 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thành và bà Trần Thị Bích Đào để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư Khu vực 4&5, P.Nhơn Phú Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung