Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
7906/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Văn Chi và hộ bà Trần Thị Trừu do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7895/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Huỳnh Đắc Tấn do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11132/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Kim Cường, Nguyễn Thị Nguyệt Nga để xây dựng nhà ở Quyết định 11164/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Bình Tâm, Nguyễn Thị Hoa để xây dựng nhà ở Quyết định 7917/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Văn Dã do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11153/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Khắc Lạc, Trần Thị Mẽn để xây dựng nhà ở Quyết định 11114/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Nguyễn Thị Hòa để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 11142/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Hàng Hoàng Ny để xây dựng nhà ở Quyết định 11131/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Văn Hòa, Lê Thị Nhanh để xây dựng nhà ở Quyết định 11163/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Thị Yến để xây dựng nhà ở Quyết định 11152/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Quốc Chung, Đặng Thị Hồng Nga để xây dựng nhà ở Quyết định 11112/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Nguyễn Kim Ái - Nguyễn Thị Kim Ngà để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 7905/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lưu Văn Hậu do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11141/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Hàng Xuân Cường, Đoàn Thị Công Tâm để xây dựng nhà ở Quyết định 11130/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Thị Siêng để xây dựng nhà ở Quyết định 11162/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Tho, Phan Thị Thanh Tâm để xây dựng nhà ở Quyết định 7894/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Phạm Chỉ (chết), các con đại diện: Phạm Văn Sửu, Phạm Văn Trung, Phạm Bá Hiển, Phạm Thị Tiến, Phạm Văn Đính do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11151/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Văn Hà, Trần Thị Hoa để xây dựng nhà ở Quyết định 11111/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Nguyễn Chớ - Lê Thị Phượng để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 7916/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Thị Dệt do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung