Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
364/QĐ-UBND 2019-01-24 v/v điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định giao đất số 2076/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 363/QĐ-UBND 2019-01-24 v/v điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định giao đất số 2077/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 370/QĐ-UBND 2019-01-24 v/v điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định giao đất số 1334/QĐ-UBND ngày06/3/2017 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 384/QĐ-UBND 2019-01-25 v/v giao đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Nga do ảnh hưởng GPMB 02 dự án: Quốc lộ 19 và CT khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 426/QĐ-UBND 2019-01-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lương Vĩnh Hoài, Cao Thị Cúc để xây dựng nhà ở Quyết định 362/QĐ-UBND 2019-02-14 v/v điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định giao đất số 2078/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 943/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Đình Hảo do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 953/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Văn Hay, vợ Trần Thị Ngọc Bích do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuânv/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Văn Hay, vợ Trần Thị Ngọc Bích do G Quyết định 942/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Đoàn Thị Năm do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 952/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Võ Điệp, vợ Nguyễn Thị Hương do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 941/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Đào Xuân Đạm, vợ Đào Thị Liên do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 891/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Võ Thanh Nhàn thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) Khu A2 thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 951/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Lương Thị Dân do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 940/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Dương Công Hùng, vợ Phạm Thị Kim Hiến do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 890/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Đinh Tới thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) Khu A2 thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 950/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Hồng Phương, vợ: Phạm Thị Xuân Thuỷ do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 939/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Võ Chí hương, vợ Phạm Thị Lần do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 888/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Thành Trung thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) Khu A2 thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 949/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Bá Hiệp, vợ Nguyễn Thị Phượng do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 949/QĐ-UBND 2019-02-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Bá Hiệp, vợ Nguyễn Thị Phượng do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung