Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
7905/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lưu Văn Hậu do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9080/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Lê Thị Thanh Long do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 3566/CV-UBND v/v đề nghị giao đất xây dựng CT: đường dây 220KV An Khê - Quy Nhơn Quyết định 7894/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Phạm Chỉ (chết), các con đại diện: Phạm Văn Sửu, Phạm Văn Trung, Phạm Bá Hiển, Phạm Thị Tiến, Phạm Văn Đính do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9079/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Duy Bằng và vợ Võ Thị Kim Ánh do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 7921/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Thanh Tiến, Lê Thị Bích Thuỷ do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9078/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Trương Sanh Cảnh và vợ Võ Thị Kim Hoa do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 9077/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Xuân Văn và vợ Vũ Thị Đính do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 9076/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Tùng do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 9075/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Lê Thị Long do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 7908/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Khắc Quang do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9074/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Phạm Thị Hường do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 9084/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thái Hòa và vợ Nguyễn Thị Ngọc Huệ do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 7897/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Trần Văn Thịnh do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7920/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thanh Mạnh do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9210/QĐ-UBND 2016-12-23 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thành Trường và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, KCN Phú Tài mở rộng về phía Nam, thuộc mặt bằng Công ty TNHH Minh Tiến Quyết định 7907/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Ngọc Lệnh, Trần Văn Chiến, Trần Văn Tài do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7896/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Huỳnh Thị Kim Hương do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7919/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Tứ do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9954/QĐ-UBND 2016-12-27 v/v điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 8602/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND TP v/v giao đất cho ông (bà): Lê Văn Chánh và bà Lê Thị Sự tại khu QHDC khu vực 4 P.Quang Trung Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung