Tất cả văn bản
Trang 13 trong 136
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
5690/QĐ-UBND - 29/08/2019 2019-08-29 v/v thu hồi Quyết định số 7915/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đỗ Trường Giang do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 5691/QĐ-UBND - 29/08/2019 2019-08-29 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Đức Trí do GPMB để xây dựng Khu C thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 5692/QĐ-UBND - 29/08/2019 2019-08-29 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Trần Thị Tố Thơ do GPMB để xây dựng Khu C thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 5727/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Huỳnh Chút (cha) và ông Huỳnh Văn Hùng (con) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư KV4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 5726/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v thu hồi Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Huỳnh Chút (cha) và ông Huỳnh Văn Hùng (con) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư KV4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 5725/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v thu hồi Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT khu dân cư KV4&5, P.Nhơn Phú Quyết định 751/TB-UBND - 23/08/2019 2019-08-23 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất GPMB các hộ gia đình nằm trong hành lang thoát lũ liền kề CT Khu dân cư phía Bắc làng SOS Thông báo 756/TB-UBND - 26/08/2019 2019-08-26 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện CT Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài Thông báo 757/TB-UBND - 26/08/2019 2019-08-26 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất giải quyết trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Chi, địa chỉ: tổ 34, KV4, P.Quang Trung Thông báo 5003/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Hồ Văn Bá - bà Hồ Thị Thu Vân (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 69) Quyết định 5004/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Sĩ Lành, chị Võ Thị Lệ Sĩ (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 10) Quyết định 5005/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Ngọc Tửu, em Trần Ngọc Tản (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 61) Quyết định 5006/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Đã, con Phạm Văn Huệ (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 86) Quyết định 5007/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Đỗ Trường Giang do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 87) Quyết định 5008/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Cẩn (chết), con Trần Vĩnh Hưng (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 10) Quyết định 5009/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Thanh (chết), con Nguyễn Văn Thành (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 37) Quyết định 5010/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn văn Minh do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 53) Quyết định 5011/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Đức Tiến (chết), con Lê Đức Ái (ĐDKK) do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (thửa đất số 54) Quyết định 5012/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Của do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 93) Quyết định 5013/QĐ-UBND - 05/08/2019 2019-08-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Của do GPMB thực hiện dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới), P.Nhơn Bình (1 phần thửa đất số 38) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung