Tất cả văn bản
Trang 13 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
6551/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Ổi (chết), con dâu Nguyễn Thị Phụng đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 202) Quyết định 6552/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Ổi (chết), con dâu Nguyễn Thị Phụng đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 209) Quyết định 6553/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Văn Lộc (chết), vợ Nguyễn Thị Tròn đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 1051) Quyết định 6554/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Đó (chết), vợ Lê Thị Hường đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 198) Quyết định 6555/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Đó (chết), vợ Lê Thị Hường đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 398 Quyết định 6556/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trọng Phương, cha Nguyễn Rành đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 1107) Quyết định 6557/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trọng Phương, cha Nguyễn Rành đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 311) Quyết định 6558/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Vinh do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 256) Quyết định 6559/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Vinh do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 264) Quyết định 6560/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Văn Dìa do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 47) Quyết định 6561/QĐ-UBND - 09/10/2019 2019-10-09 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Trọng Tài (chết), con Nguyễn Trọng Khâm đại diện do GPMB thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, P.Nhơn Phú (đợt 5) (thửa 238) Quyết định 1985/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Bùi Xuân Thí, Nguyễn Thị Khéo do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 202) Quyết định 1986/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Hùng, Phạm Thị Hồng do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 145) Quyết định 1987/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Đức Vinh (chết), Đào Thị Sáu do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 151) Quyết định 1988/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Hữu Đức (chết), Phạm Thị Hiến do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 202) Quyết định 1989/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Nhứt do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 115) Quyết định 1990/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Nhứt do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 202) Quyết định 1991/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Huỳnh Biền do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (1 phần thửa 79) Quyết định 1992/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Xí, Bùi Thị Kim Cúc do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 117) Quyết định 1993/QĐ-UBND - 03/04/2019 2019-04-03 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) dương Văn Cộng (chết), Bùi Thị Dung do GPMB để xây dựng Khu dân cư Phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, P.Nhơn Phú (đợt 2) (thửa 74) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung