Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
9626/QĐ-UBND 2018-11-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Phan Thị Kim Cúc để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 9620/QĐ-UBND 2018-11-15 v/v giao đất cho hộ ông Nguyễn Ngọc Khương do GPMB thực hiện CT Chỉnh trang đô thị đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn Văn Cừ Quyết định 9707/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Đỗ Thị Thu Thảo do GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9706/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Trần Nam Trung do GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9705/QĐ-UBND 2018-11-19 9705/QĐ-UBND Quyết định 9711/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Huỳnh Thị Lan do GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9700/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình Nguyễn Văn Thanh (C), con đại diện: Nguyễn Quốc Bình do GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9710/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Huỳnh Thị Phi do GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9699/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình Nguyễn Văn Thanh (C), con đại diện: Nguyễn Quốc Bình do GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9709/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Nguyễn Đức Hỷ do GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9698/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình Nguyễn Thanh Cư do GOMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9708/QĐ-UBND 2018-11-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phạm Văn Tùng do GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 9731/QĐ-UBND 2018-11-20 v/v giao đất cho hộ bà Huỳnh Thị Thiên Thảo do ảnh hưởng GPMB CT chỉnh trang đô thị tuyến đường Nguyễn Nhạc ra đường Vũ Bảo, P.Ngô Mây Quyết định 9814/QĐ-UBND 2018-11-22 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Huỳnh Thị Lanh do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9853/QĐ-UBND 2018-11-23 v/v giao đất cho hộ ông Đoàn Thế Dũng bị ảnh hưởng GPMB phục vụ dự án Khu công nghiệp Phú Tài Quyết định 9866/QĐ-UBND 2018-11-23 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Đỗ Thị Lặng bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư B - đảo 1 Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9934/QĐ-UBND 2018-11-27 v/v thu hồi Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND TP Quy Nhơn v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đặng Văn Toàn, Lê Thị Bích Hồng để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 5) Quyết định 9933/QĐ-UBND 2018-11-27 v/v thu hồi Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND TP Quy Nhơn v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Tống Văn Tâm, Lê Thị Bích ngọc để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 5) Quyết định 9935/QĐ-UBND 2018-11-27 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đặng Văn Toàn, Lê Thị Bích Hồng để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 10024/QĐ-UBND 2018-11-30 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Trần Thị Đạt, ông: Tô Văn Sang do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung