Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
7956/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ Phạm Kim Hội và vợ Huỳnh Thị Mai do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7923/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thọ do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7962/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Chiến và vợ Đào Thị Nhơn do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7951/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Lê Văn Minh (đồng quyền sử dụng) do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7939/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Đoàn Thị Sáu do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7973/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Tường do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7928/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Vĩnh Phúc và vợ Lâm Thị Kìa do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7961/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Bạch Thị Hơn do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7311/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Thái Học để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7950/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Đặng Thị Hồng Mai do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7295/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái đinh cư cho hộ gia đình ông Phan Gắng (chết), bà Hồ Thị Nhẫn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 7938/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Mậu do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7972/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Võ Thành Long và vợ Lê Thị Nước do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7310/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Văn Nam để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7927/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Lâm Thị Xốm do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: CẢng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7960/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Phạm Thị Hường do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7313/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngô Tuyển để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7949/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Phan Cao Hùng và vợ Nguyễn Thị Bích Ngọc do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7937/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Xuân Thắng và vợ Lê Thị Luyến Ái do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7309/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lữ Đình Lập và bà Võ Thị Xuân Hương để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung