Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
9123/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung giao đất tái định cư cho 04 trường hợp (08 hộ) bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện CT khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9128/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phạm Văn Minh, Nguyễn Thị Lan để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 9126/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v thu hồi Quyết định số: 8487/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND TP, ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Phan Thị Hương (chết), các con cháu: ông Huỳnh Ngọc Xuân, bà Huỳnh Thị Ngọc Sương, bà Huỳnh Thị Ngọc Lan ... do ảnh hưởng GPMB Quyết định 9127/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Minh Nhật để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 9130/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đinh Văn Sinh, Võ Thị Lựu để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 9134/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đặng Hoài Vinh, Phạm Thị Lệ để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 9133/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thị Lệ để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 9131/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đặng Hùng Vương, Đặng Thị Ngọc Huệ để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 9129/QĐ-UBND 2018-10-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Tất Toàn Tài, Nguyễn Thị Hồng Yến để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 8539/QĐ-UBND 2018-10-27 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Đinh Chức (chết), con đại diện: Đinh Ngọc Nam để GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc làng SOS, P.Nhơn Bình Quyết định 9286/QĐ-UBND 2018-10-30 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Văn Dũng thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9381/QĐ-UBND 2018-10-31 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Thị Đấu (chết), đại diện con: Nguyễn Văn Tâm, con dâu Hồ Thị Hương do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Quyết định 9382/QĐ-UBND 2018-10-31 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Khắc Trọng do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ đập Phú Hoà đến cầu Sắt 1) Quyết định 9376/QĐ-UBND 2018-10-31 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Văn Tư do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ đập Phú Hoà đến cầu Sắt 1) Quyết định 9377/QĐ-UBND 2018-10-31 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Phước Em do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ đập Phú Hoà đến cầu Sắt 1) Quyết định 9378/QĐ-UBND 2018-10-31 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Văn Hiền do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ đập Phú Hoà đến cầu Sắt 1) Quyết định 9397/QĐ-UBND 2018-11-05 v/v thu hồi Quyết định số 7728/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 và số 7730/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND TP và giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Bá Đậu (chết) con đại diện Phạm Thị Thu để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Quảng trường Trung tâm tỉnh, P.T Quyết định 9395/QĐ-UBND 2018-11-05 v/v thu hồi Quyết định số 7011/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND TP và giao đất tái định cư cho hộ bà Phạm Thị Giáo và chồng Nguyễn Văn Hiếu (chết) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Quảng trường Trung tâm tỉnh, P.Trần Phú Quyết định 9396/QĐ-UBND 2018-11-05 v/v thu hồi Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND TP và giao đất tái định cư cho hộ bà Phạm Thị Giáo và chồng Nguyễn Văn Hiếu (chết) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Quảng trường Trung tâm tỉnh, P.Trần Phú Quyết định 9485/QĐ-UBND 2018-11-06 v/v thu hồi Quyết địn số 1280/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND TP đồng thời ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông: Phan Ngọc Ngân, vợ: Nguyễn Thị Mèo do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa (đợt 4) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung