Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
9032/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phạm Văn Bình để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9022/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Cao Văn Lý và bà Trần Thị Sinh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9023/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Dũng Tiến để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9013/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Trúc Hoà để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9024/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Nhất và bà Phạm Thị Bé để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9014/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trương Quốc Lộc để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9025/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hồng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9015/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Tuyết để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9026/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Tráng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9016/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Liêm để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9027/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bá, con đại diện Nguyễn Sơn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9017/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Phạm Thị Yến để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9028/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị Sô để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9018/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Văn Sáng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9029/QĐ-UBND 2018-10-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Đoàn Chí Nghĩa và bà Lê Thị Thành để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB di dời 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn, P.Hải Cảng Quyết định 9091/QĐ-UBND 2018-10-23 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Kỳ (chết) - vợ: Phạm Thị Minh Hương để GPMB CT: Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 4) Quyết định 9090/QĐ-UBND 2018-10-23 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Kỳ (chết) - vợ: Phạm Thị Minh Hương để GPMB CT: Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 4) Quyết định 9089/QĐ-UBND 2018-10-23 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Mậu (chết) - vợ: Nguyễn Thị Cúc - con đại diện: Nguyễn Văn Hậu để GPMB CT: Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 4) Quyết định 9076/QĐ-UBND 2018-10-23 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Lỡ Thị Lan để xây dựng nhà ở Quyết định 9075/QĐ-UBND 2018-10-23 v/v điều chỉnh Quyết định số 8537/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phước (cha) - con: Nguyễn Ngọc Khương và Nguyễn Ngọc Linh để GPMB thực hiện CT Khu dân cư phía Bắc làng SOS, P.Nhơn Bình Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung