Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
7307/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Đoàn Văn Long để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7941/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ Phạm Chí Thành (đồng quyền sử dụng) do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7975/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Trần Đình Hùng và vợ Nguyễn Thị Mai Thanh do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7318/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Hải để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7930/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ Đỗ Ngọc Tám (đồng quyền sử dụng) do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7306/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Mai để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7306/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Mai để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7964/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Ung Văn Giúp và vợ Trần Thị Chín do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7317/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Văn Vinh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7316/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Thành Công và bà Lê Thị Hồng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7969/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Trần Minh Lành và vợ Nguyễn Thị Hồng Thúy do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7315/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Huỳnh Kim Bửu (chết) và bà Văn Thị Mận (chết), con Huỳnh Thị Ngọc Hà (đại diện) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7935/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Văn Thị Nhở do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7314/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Đặng Ngọc Tạo và bà Phạm Thị Cúc để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong Quyết định 7957/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Kim Hội và vợ Huỳnh Thị Mai do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7924/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thọ do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: CẢng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7945/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Ngô Tám và vợ Nguyễn Thị Bích do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7968/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Nhất do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7934/QĐ-UBND 2016-11-04 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Thì và vợ Lê Thị Thu do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5 + 040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 7376/QĐ-UBND 2018-08-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Ngô Đình Minh do GPMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lô 19 (đoạn từ cầu Hà Thanh 2 đến cầu Hà Thanh 4), P.Đống Đa Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung