Tất cả văn bản
Trang 3 trong 191
Tổng văn bản: 1903
7192/QĐ-UBND - 04/10/2017] 2017-10-03 [7192/QĐ-UBND - 04/10/2017] Về việc kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Quyết định 25/BC-UBND 2018-02-01 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 Báo cáo 6789/QĐ-UBND 2018-07-25 Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Quy Nhơn Quy chế 8232/QĐ-UBND 2018-09-19 v/v điều chỉnh tên tại Quyết định thu hồi đất số 6506/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND TP Quy Nhơn ROOT LCTT 2017-03-13 Lịch công tác tuần (từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/03/2017) Lịch công tác tuần 41/TB-VP 2017-02-03 [41/TB-VP - 03/02/2017] Kết luận tại cuộc họp Văn phòng HĐND&UBND TP về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2017 Thông báo 153/CV-VP 2017-04-28 [153/CV-VP - 28/04/2017] v/v đảm bảo an toàn Tòa nhà Trung tâm hành chính TP trong thời gian nghỉ lễ nhân Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 Công văn 06/NQ-HĐND 2016-12-23 Nghị quyết về chương trình hoạt động trong năm 2017 của HĐND TP Quy Nhơn Nghị quyết 1832/QĐ-UBND - 03/04/2018 2018-04-03 v/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức phường, xã trên địa bàn TP Quy Nhơn Quyết định 42/BC-UBND 2018-02-28 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 Báo cáo

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung