Tất cả văn bản
Trang 100 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
8140/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Yến do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 2) Quyết định 8162/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Thực do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 2) Quyết định 8246/QĐ-UBND 2018-09-20 v/v điều chỉnh 1 phần nội dung của Quyết định số: 7314/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND TP về giao đất tái định cư của hộ gia đình ông: Đặng Ngọc Tạo và bà Phạm Thị Cúc để xây dựng nhà ở thuộc dự án GPMB: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, trên địa bàn Quyết định 8245/QĐ-UBND 2018-09-20 v/v điều chỉnh 1 phần nội dung của Quyết định số: 7314/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND TP về giao đất tái định cư của hộ gia đình ông: Đặng Ngọc Tạo và bà Phạm Thị Cúc để xây dựng nhà ở thuộc dự án GPMB: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, trên địa bàn Quyết định 8339/QĐ-UBND 2018-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Hồ Văn Miên để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8338/QĐ-UBND 2018-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Hồng Thái để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8337/QĐ-UBND 2018-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Trần Quý để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8336/QĐ-UBND 2018-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà: Nguyễn Thị Trọng (chết), con đại diện: Ngô Thị Thanh Lê để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8392/QĐ-UBND 2018-09-25 v/v giao đất tái định cư cho ông Võ Thành Châu - con đại diện: Võ Ngọc Phương để GPMB CT: Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 3) Quyết định 8391/QĐ-UBND 2018-09-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Trương Thị Cảnh để GPMB CT: Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 3) Quyết định 8487/QĐ-UBND 2018-09-26 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Phan Thị Hương (chết), các con, cháu: ông Huỳnh Ngọc Xuân, bà Huỳnh Thị Ngọc Sương, bà Huỳnh Thị Ngọc Lan, bà Huỳnh Thị Ngọc Lai, bà Huỳnh Thị Ngọc Thu, ông Huỳnh Ngọc Thượng và bà Huỳnh Thị Kim Miên để GPMB CT Quyết định [8537/QĐ-UBND 2018-09-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Văn Phước (cha) + con: Nguyễn Ngọc Khương + Nguyễn Ngọc Linh để GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc làng SOS, P.Nhơn Bình Quyết định [8536/QĐ-UBND 2018-09-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Ngọc Mỹ để GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc làng SOS, P.Nhơn Bình Quyết định 8538/QĐ-UBND 2018-09-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Đinh Văn Năm để GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc làng SOS, P.Nhơn Bình Quyết định 8541/QĐ-UBND 2018-09-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Tấn Thành - Trần Thị Miễn để GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc làng SOS, P.Nhơn Bình Quyết định 8540/QĐ-UBND 2018-09-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Tấn Thành - Trần Thị Miễn để GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc làng SOS, P.Nhơn Bình Quyết định 8550/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất tái định cư cho hộ (bà): Đỗ Thị Bông do GPMB thực hiện để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8565/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Hồ Minh Phước để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 6) Quyết định 8551/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất tái định cư cho hộ (bà): Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thị Ngọc Trâm do GPMB thực hiện để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8566/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Trần Hường Sơn và bà Đinh Thị Xuân Khanh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 6) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung