Tất cả văn bản
Trang 100 trong 151
Tổng văn bản: 3020
Sắp xếp theo:
Mặc định
9878/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Phan văn Thái, vợ: Đặng Thị Thu Hương do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9888/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Đỗ Lễ (C), vợ: Nguyễn Thị Gần do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9891/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Trương Văn Chương, vợ: Lê Thị Nga do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9887/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Thái Hoà (anh), hộ liên quan: Nguyễn Quang Lưu (em) do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9886/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Văn Nhu do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9885/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Đặng Trường Lưu, vợ: Hồ Thị Phi do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9884/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà: Lê Thị Long do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9883/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Ngô Tám do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 9882/QĐ-UBND 2017-12-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà: Đoàn Thị Luôn do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 10269/QĐ-UBND 2017-12-27 v/v giao đất ở cho hộ bà Nguyễn Thị Xôi để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở Quyết định 10268/QĐ-UBND 2017-12-27 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Minh Đức do ảnh hưởng GPMB CT chỉnh trang đô thị tuyến đường Nguyễn Nhạc ra đường Vũ Bảo, P.Ngô Mây Quyết định 10328/QĐ-UBND 2017-12-28 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Minh Thăm để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên, thành phố Quy Nhơn Quyết định 12646/QĐ-UBND 2017-12-30 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Bùi Anh Kiên, Lê Vương Lệ Hằng để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 4) Quyết định 12571/QĐ-UBND 2017-12-30 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị Thu Vân Quyết định 12570/QĐ-UBND 2017-12-30 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Trương Anh Tuấn Quyết định 12713/QĐ-UBND 2017-12-30 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Trần Thị Xuân Lan với diện tích 30,6m2 tại tổ 42, KV6, P.Lê Hồng Phong Quyết định 12712/QĐ-UBND 2017-12-30 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Trần Đình Cung và bà Đặng thị Thu Thủy với diện tích 14,97m2 tại tổ 42, KV6, P.Lê Hồng Phong Quyết định 12711/QĐ-UBND 2017-12-30 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hùng và bà Nguyễn Thị Là với diện tích 20,6m2 tại tổ 42, KV6, P.Lê Hồng Phong Quyết định 12710/QĐ-UBND 2017-12-30 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Lê Sỹ Bổn và bà Nguyễn Thị Thanh Hồng với diện tích 19,5m2 tại tổ 42, KV6, P.Lê Hồng Phong Quyết định 1280/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phan Ngọc Ngân do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung