Tất cả văn bản
Trang 99 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
1518/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Hữu Thích do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 1518/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Hữu Thích do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 1538/QĐ-UBND 2018-03-29 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Dương Văn Trí, Ung Thị Gái Quyết định 1783/QĐ-UBND 2018-03-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Cho để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú) Quyết định 1786/QĐ-UBND 2018-03-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Hoàng Phương - vợ Nguyễn Thị Hạnh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 1785/QĐ-UBND 2018-03-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Hà Thị Thu Sơn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 1784/QĐ-UBND 2018-03-19 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phạm thị Mai để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 1826/QĐ-UBND 2018-03-30 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Kiều Thị Ánh Ly để xây dựng nhà ở Quyết định 8077/QĐ-UBND 2018-09-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Thị Hạnh do GPMB để xây dựng khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8033/QĐ-UBND 2018-09-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Huỳnh Thị Khá để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8066/QĐ-UBND 2018-09-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Huy Hoàng do GPMB để xây dựng khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8087/QĐ-UBND 2018-09-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Xưa do GPMB để xây dựng khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8114/QĐ-UBND 2018-09-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Lang (chết), con đại diện: Võ Thị Bích Hoá, Võ Ngọc Ngại, Võ Xuân Hùng để GPMB CT: Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 2) Quyết định 8146/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Hồ Đình Nhân do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 2) Quyết định 8155/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Cao Thị Thuý Phượng do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) Quyết định 8145/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Đỗ Thị Thu Thảo do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 2) Quyết định 8154/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Cao Văn Sơn do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) Quyết định 8154/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Cao Văn Sơn do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) Quyết định 8164/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Dương Thị Ngọc Trâm do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 2) Quyết định 8144/QĐ-UBND 2018-09-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Trần Văn Năm do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 2) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung