Tất cả văn bản
Trang 99 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
6893/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho các đồng quyền sử dụng gồm: Đỗ Thị Đốc, Đỗ Thị Kim Nga, Đỗ Hạnh Nhơn, Đỗ Trọng, Đỗ Ích Trí, Đỗ Thiện Tiến, Đỗ Bạch Trực, Đỗ Thị Đinh Hương, Đỗ Thị Nữ Trinh do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Quyết định 6921/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Hồ Phi Long do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 14 khu A5 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc sôn Quyết định 6303/QĐ-UBND 2018-07-05 v/v điều chỉnh Quyết định số: 5415/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND TP về giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Nguyễn Trọng Sơn để xây dựng nhà ở thuộc dự án GPMB: Xây dựng HTKT Khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa, P.Trần Hưng Đạo Quyết định 6302/QĐ-UBND 2018-07-05 v/v điều chỉnh Quyết định số: 5995/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND TP về giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Đặng Thanh Lâm và bà Đặng Thị Mỹ Sương để xây dựng nhà ở thuộc dự án GPMB: Xây dựng HTKT Khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa, P.Trần Hưng Đạo Quyết định 6903/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Dũng và vợ Đỗ Thị Ngọc Nhơn do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 14 khu A6 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô Quyết định 6910/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Huỳnh Phúc Thắng và vợ Lê Thị Mỹ do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 34 khu A2 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị Quyết định 6330/QĐ-UBND 2018-07-09 v/v điều chỉnh Quyết định số 9885/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Đặng Trường Lưu, vợ: Hồ Thị Phi do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 6892/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Võ Thị Bát do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 9 khu TĐC1 thuộc khu đất CX4, đảo 1B Bắc sông Hà Thanh) Quyết định 6362/QĐ-UBND 2018-07-10 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Phạm văn Hoan, Huỳnh Thị Hải do ảnh hưởng dự án khu QHDC đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, P.Đống Đa Quyết định 7075/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho Nguyễn Trần Quang Toại để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 10/9/2016 (lô 32 khu A thuộc Khu QHDC gần làng SOS - khu 2,5ha, P.Nhơn Bình) Quyết định 7097/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho ông Nguyễn Đức Trọng để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 17/9/2016 (lô 32 thuộc Khu QH TĐC xã Phước Mỹ) Quyết định 6387/QĐ-UBND 2018-07-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình Huỳnh Văn Hảo để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: đường Long Vân - Gò Tù, P.Trần Quang Diệu Quyết định 7064/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho bà Nguyễn Xuân Quỳnh để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 27/8/2016 (lô 15 khu B thuộc khu QHDC gần làng SOS) Quyết định 6490/QĐ-UBND 2018-07-16 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Dương Ngọc Minh, vợ Phan Thị Lành để xây dựng nhà ở Quyết định 6489/QĐ-UBND 2018-07-16 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Huỳnh Thị Sáu - các con Lê Minh Đức, Lê Huỳnh Thị Phú, Lê Thị Thanh Hằng để xây dựng nhà ở Quyết định 7043/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v hỗ trợ kinh phí cưỡng chế thu hồi đất đ/v hộ ông Nguyễn Bá Cường đã chiếm dụng, nằm trong khuôn viên Trường Quốc học Quy Nhơn để giao đất cho Trường Quốc học Quy Nhơn quản lý, sử dụng vào mục đích giáo dục Quyết định 7085/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho Vương Minh Đức để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 10/9/2016 (lô 10 thuộc Khu QHDC P.Trần Quang Diệu) Quyết định 6499/QĐ-UBND 2018-07-17 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Cảnh do ảnh hưởng dự án Mở rộng khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ Quyết định 7074/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho Hồ Thị Hồng Hoa để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 10/9/2016 (lô 29 khu A thuộc Khu QHDC gần làng SOS - khu 2,5ha, P.Nhơn Bình Quyết định 6770/QĐ-UBND 2018-07-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Thế Quang (chết), con: Nguyễn Hoàng Thoại để GPMB CT: khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 1) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung