Tất cả văn bản
Trang 98 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
1275/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phan Văn Bình và bà: Nguyễn Thị Mộng Dưỡng do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định 1276/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Đoàn Thanh Hùng và bà: Nguyễn Thị Thủy do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định 1277/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phan Văn Hòa và bà: Lê Thị thanh Thủy do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định 1278/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phan Văn Bảy và bà: Trần Thị Mộng Hảo do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định 1268/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Lê Thanh Tra và bà: Nguyễn Thị Huệ do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định 1279/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phan Văn Vinh và bà: Mai Thị Xuân Vinh do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định 1269/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Bùi Văn Hay và bà: Nguyễn Thị Thu Thủy do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định 1280/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phan Ngọc Ngân do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 1273/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phan Văn Hoàng và bà: Lê Thị Bích Ngọc do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định 1372/QĐ-UBND 2018-03-12 Về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông : Phan Ngọc Ngân do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện công trình : Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn Quyết định 1371/QĐ-UBND 2018-03-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Huỳnh Văn Hùng - Nguyễn Thị Đức để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 16) Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018-03-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Hồ Thị Kim Quy để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 16) cho hộ ông (bà): Trần Quốc Quờn để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 16) Quyết định 1369/QĐ-UBND 2018-03-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Trần Quốc Quờn để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 16) Quyết định 1369/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Trần Quốc Quờn để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 16) Quyết định 1521/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Kiều Nương, Nguyễn Trường Giang do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 1521/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Kiều Nương, Nguyễn Trường Giang do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 1520/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Minh Phụng, Hồ Thị Thúy Hiền do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 1519/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần minh Hoàng, Lê Thị Thu Hội do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 1518/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Hữu Thích do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 1518/QĐ-UBND 2018-03-15 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Hữu Thích do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung