Tất cả văn bản
Trang 98 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
6914/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Trần Thị Tiếu (chết), các con Lê Thị Lan và Lê Thị Nhung (đồng quyền sử dụng) do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 26 k Quyết định 6908/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Huỳnh Văn Tống và vợ Trần Thị Nghiệp do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 4 khu A6 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô Quyết định 6023/QĐ-UBND 2018-06-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Lê Thị Hoà do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040 : Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 6925/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Đinh Văn trung và vợ Lâm thị Ngọc Lan do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 9 khu A5 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô Quyết định 6021/QĐ-UBND 2018-06-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Chung Thị Thứ do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040 : Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 6896/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Cư và vợ Phan Thị Phụng do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 4 khu A5 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị Quyết định 6915/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Trần Thị Tiếu (chết), các con Lê Thị Lan và Lê Thị Nhung (đồng quyền sử dụng) do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 25 k Quyết định 6017/QĐ-UBND 2018-06-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Lê Thị Kim Cúc do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040 : Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 6907/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Huỳnh Văn Tống và vợ Trần Thị Nghiệp do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 3 khu A6 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô Quyết định 6016/QĐ-UBND 2018-06-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Minh Thông và vợ Thái Thị Thu Sương do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040 : Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 6924/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Trương Thị Khả do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 16 khu A6 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc s Quyết định 6895/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho các đồng quyền sử dụng gồm: Đỗ Thị Đốc, Đỗ Thị Kim Nga, Đỗ Hạnh Nhơn, Đỗ Trọng, Đỗ Ích Trí, Đỗ Thiện Tiến, Đỗ Bạch Trực, Đỗ Thị Đinh Hương, Đỗ Thị Nữ Trinh do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Quyết định 6913/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Trương văn Kiệt do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 12 khu A5 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc Quyết định 6906/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Huỳnh Văn Đức do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 8 khu A6 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc sô Quyết định 6287/QĐ-UBND 2018-07-03 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phạm Thanh Trì để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 6923/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Trương Thị Khả do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 15 khu A6 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc s Quyết định 6894/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho các đồng quyền sử dụng gồm: Đỗ Thị Đốc, Đỗ Thị Kim Nga, Đỗ Hạnh Nhơn, Đỗ Trọng, Đỗ Ích Trí, Đỗ Thiện Tiến, Đỗ Bạch Trực, Đỗ Thị Đinh Hương, Đỗ Thị Nữ Trinh do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Quyết định 6912/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Trương Văn Kiệt do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 9 khu A2 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc Quyết định 6905/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Thành Tính và vợ Huỳnh Thị Hương do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 10 khu A2 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đ Quyết định 6911/QĐ-UBND 2016-09-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Nhân và vợ Man Thị Hận do GPMB thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ km0-km5+40 (Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) tại các P.Thị Nại, Đống Đa (lô 32 khu A2 thuộc khu TĐC phục vụ dự án Khu Đô thị Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung