Tất cả văn bản
Trang 97 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
739/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Võ Minh Nhật và bà Nguyễn Thị Thu Thủy để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 738/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 738/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Quang để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 737/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo và chồng Nguyễn Văn Hiếu (chết) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 736/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo và chồng Nguyễn Văn Hiếu (chết) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 735/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thế (chết) và vợ Võ Thị Đẹp (chết) - con đại diện Nguyễn Quang Minh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 744/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Lê Thị Thương để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 743/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lớ (chết) và bà Võ Thị Long để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 741/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Hoàng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 740/QĐ-UBND 2018-02-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Hoàng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 754/QĐ-UBND 2018-02-07 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Thanh Quang để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 795/QĐ-UBND 2018-02-13 v/v giao đất tái định cư cho ông Lê Phạm Ngãi Trang để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 794/QĐ-UBND 2018-02-13 v/v giao đất tái định cư cho ông Phan Viết Dũng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 857/QĐ-UBND 2018-02-13 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) : Nguyễn Văn Hùng- Trà Như Ý để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (đợt 16) Quyết định 1104/QĐ-UBND 2018-02-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông : Đinh Văn Tỵ do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án : Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn Quyết định 1103/QĐ-UBND 2018-02-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông : Trần Văn Thơm do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án : Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn Quyết định 1102/QĐ-UBND 2018-02-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông : Lê Văn Thanh - Lê Thị Trinh do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án : Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn Quyết định 1101/QĐ-UBND 2018-02-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông : Nguyễn Hữu Tuấn do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án : Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn Quyết định 1100/QĐ-UBND 2018-02-26 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông : Nguyễn Văn Hay do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án : Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn Quyết định 1274/QĐ-UBND 2018-03-06 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phan Văn Tùng và bà: Trương Thị Mỹ Dung do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại (đợt 3) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung