Tất cả văn bản
Trang 96 trong 120
Tổng văn bản: 2389
Sắp xếp theo:
Mặc định
8550/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất tái định cư cho hộ (bà): Đỗ Thị Bông do GPMB thực hiện để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8565/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Hồ Minh Phước để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 6) Quyết định 8551/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất tái định cư cho hộ (bà): Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thị Ngọc Trâm do GPMB thực hiện để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8566/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Trần Hường Sơn và bà Đinh Thị Xuân Khanh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 6) Quyết định 8552/QĐ-UBND 2018-10-01 v/v giao đất tái định cư cho hộ (bà): Phan Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Trí do GPMB thực hiện để xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8585/QĐ-UBND 2018-10-02 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Văn Hà do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 8586/QĐ-UBND 2018-10-02 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Bá Ngụ do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 8587/QĐ-UBND 2018-10-02 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Mai do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 8588/QĐ-UBND 2018-10-02 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà): Trần Xuân Thức do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580-Km143+787, P.Bùi Thị Xuân (đợt 3) Quyết định 8649/QĐ-UBND 2018-10-04 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Dương Thị Cát, Ngô Văn Ngóng do GPMB để xây dựng Khu B3 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8648/QĐ-UBND 2018-10-04 /v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Dương Thị Cồn, Võ Trọng Phùng do GPMB để xây dựng Khu B3 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8670/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Phạm Văn Minh và bà Nguyễn Thị Ngọc Liên để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) Quyết định 8680/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Hồ Sách (chết) và bà Phạm Thị Tám để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) Quyết định 8669/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Phan Văn Thọ và bà Trần Thị Niệu để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) Quyết định 8679/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Hồ Văn Trí, Dương Thị Mỹ Hiền, Dương Đình Hân, Dương Đình Hiệp để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) Quyết định 8668/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Bùi Thị Vĩnh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) Quyết định 8678/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Đặng Văn Cảnh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) Quyết định 8667/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Bùi Thị Vĩnh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) qd8667.pdf Tải về Thông tin văn bản Hiển thị thêm thông Quyết định 8677/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Hồ Sương (chết) và bà Trịnh Thị Cư để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) Quyết định 8666/QĐ-UBND 2018-10-08 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Trần Văn Ngọc để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 7) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung