Tất cả văn bản
Trang 96 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
11151/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Văn Hà, Trần Thị Hoa để xây dựng nhà ở Quyết định 6430/QĐ-UBND 2016-09-08 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Xuân Điền để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 13/8/2016 Quyết định 11187/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc phê duyệt điều chỉnh giảm giá trị hỗ trợ 40 % phần diện tích chênh lệch giữa tổng diện tích giao đất tái định cư và diện tích đất ở bị thu hồi do thực hiện công trình HTKT Khu dân cư khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Trần Vinh (c) - v Quyết định 6437/QĐ-UBND 2016-09-08 Về việc giao đất cho bà Nguyễn Minh Phượng để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 13/8/2016 Quyết định 6447/QĐ-UBND 2016-09-08 Về việc giao đất cho ông Lê Văn Liêm để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 20/8/2016 Quyết định 11140/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Sử Hoa Anh để xây dựng nhà ở Quyết định 11140/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Sử Hoa Anh để xây dựng nhà ở Quyết định 6436/QĐ-UBND 2016-09-08 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Xuân Điền để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 13/8/2016 Quyết định 6426/QĐ-UBND 2016-09-08 v/v giao đất TĐC cho ông Nguyễn Huy Hoàng và vợ Ngô Thị Lê bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng Khu công nghiệp Long Mỹ Quyết định 1129/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Quốc Phong, Hồ Thị Ngọc Hoa để xây dựng nhà ở Quyết định 6446/QĐ-UBND 2016-09-08 Về việc giao đất cho bà Huỳnh Thị Ty Na để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 20/8/2016 Quyết định 6435/QĐ-UBND 2016-09-08 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Xuân Điền để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 13/8/2016 Quyết định 6445/QĐ-UBND 2016-09-08 Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Mai Trinh để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 20/8/2016 Quyết định 11143/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Hàng Hoàng Phương, Nguyễn Văn Khoa để xây dựng nhà ở Quyết định 11143/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Hàng Hoàng Phương, Nguyễn Văn Khoa để xây dựng nhà ở Quyết định 6575/QĐ-UBND 2016-09-12 v/v giao đất cho ông Nguyễn Hoàng Vũ để xây dựng nhà ở (theo kết quả đấu giá trúng ngày 02/7/2016) (lô DC1a-7 đường số 1 tại khu QHDC thuộc khu đất Trung đoàn vận tải 655) Quyết định 11115/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Phạm Thị Hồng Út và các thành viên trong hộ ông Phạm Ngọc Châu (c) để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 11115/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Phạm Thị Hồng Út và các thành viên trong hộ ông Phạm Ngọc Châu (c) để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 6563/QĐ-UBND 2016-09-12 v/v điều chỉnh Quyết định số 8119/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 v/v giao đất cho ông Phạm Cường Thịnh và bà Nguyễn Thị Trâm để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 01/11/2014 Quyết định 11132/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Kim Cường, Nguyễn Thị Nguyệt Nga để xây dựng nhà ở Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung