Tất cả văn bản
Trang 95 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
2688/QĐ-UBND 2018-05-07 v/v thu hồi Quyết định số 7891/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND TP đồng thời ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho hộ bà: Trần Thị Thừa do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 2730/QĐ-UBND 2018-05-08 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Võ Ngọc Lân, Dương Thị Thanh do GPMB thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2791/QĐ-UBND 2018-05-09 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phan Châu Du và vợ Hoàng Thị Nhung do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2790/QĐ-UBND 2018-05-09 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phan Đình Nhân do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2789/QĐ-UBND 2018-05-09 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phan Châu Thạnh do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2788/QĐ-UBND 2018-05-09 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Đặng Nhơn Thảo do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2793/QĐ-UBND 2018-05-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Âu Tú Quyên do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đợt 1: đoạn từ cầu sắt 2 Quyết định 2916/QĐ-UBND 2018-05-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Năm để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 6) Quyết định 2915/QĐ-UBND 2018-05-11 /v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thà để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 6) Quyết định 2968/QĐ-UBND 2018-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Hữu Vui - Nguyễn Thị Nhi do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh Quyết định 2967/QĐ-UBND 2018-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Hạnh do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đợt 2) Quyết định 2966/QĐ-UBND 2018-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Minh Trí do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đợt 2) Quyết định 2965/QĐ-UBND 2018-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phan Kiển và bà Nguyễn Thị Cúc để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3070/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phan Kiển và bà Nguyễn Thị Cúc để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3069/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phúc và bà Đinh Thị Tứ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3079/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Văn Tài và bà Trần Thị Vân để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3068/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Võ Thị Nhiều để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3078/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lâm Vương Khánh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3067/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Đức Khiết và bà Lữ Thị Bích Kiều để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3077/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Đỗ Thị Sương để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung