Tất cả văn bản
Trang 94 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
2279/QĐ-UBND 2018-04-17 Về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phạm Thanh Trì để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB công trình : Dự án Quảng trường Trung tâm Tỉnh tại phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn Quyết định 2262/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Thảo, Huỳnh Thị Hiền do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2278/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phạm Thanh Trì để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Dự án Quảng trường Trung tâm tỉnh tại P.Trần Phú Quyết định 2261/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Thị Thiêm do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2277/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Phạm Ngọc Anh (chết), bà Nguyễn Thị Ngọc (chết) - con đại diện: ông Phạm Ngọc Lang và bà Phạm Thị Ngọc Hiền do GPMB xây dựng khu B3 thuộc Khu Đoo thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2260/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Mai Bá Nam do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định [2270/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Đình Tường, Lê Thị Hoàng Đính do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2259/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Thị Xuân Liên do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2269/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phan Châu Khoa do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2258/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Mai do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2268/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v thu hồi Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND TP và giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Quang Tuyến do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc Quyết định 2257/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Xuân Định do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2495/QĐ-UBND 2018-04-23 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Hồ Xuân Chánh với diện tích 13,3m2 thuộc tổ 44, khu vực 8, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn Quyết định 2481/QĐ-UBND 2018-04-23 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Lê Văn Cho và vợ Ngô Thị Tiết do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040 : Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2609/QĐ-UBND 2018-04-27 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà ) Trần Thị Đoan Trang, Nguyễn Quốc Hoàng do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2609/QĐ-UBND 2018-04-27 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà ) Trần Thị Đoan Trang, Nguyễn Quốc Hoàng do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2608/QĐ-UBND 2018-04-27 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà ) Trần Thị Xuyên, Vũ Hoài Phương do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2637/QĐ-UBNDD 2018-05-02 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thuận Đức, vợ Trần Thị Mười do ảnh hưởng GPMB để Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng Doanh trại Đại đội trinh sát tại khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 2636/QĐ-UBND 2018-05-02 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh do ảnh hưởng GPMB để Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng Doanh trại Đại đội trinh sát tại khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 2635/QĐ-UBND 2018-05-02 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Trần Hữu Qúi do ảnh hưởng GPMB để Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng Doanh trại Đại đội trinh sát tại khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung