Tất cả văn bản
Tổng văn bản: 1903
1278/QĐ-UBND 2019-03-07 v/v giao đất TĐC cho hộ ông, bà: Trần Thị Điển do GPMB thực hiện dự án Đường phía tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 1277/QĐ-UBND 2019-03-07 v/v giao đất TĐC cho hộ ông, bà: Nguyễn Được, vợ Lê Thị Lệ Thuỷ do GPMB thực hiện dự án Đường phía tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 1276/QĐ-UBND 2019-03-07 v/v giao đất TĐC cho hộ ông, bà: Võ Thành Sơn, vợ Lê Thị Lệ Chi do GPMB thực hiện dự án Đường phía tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 1275/QĐ-UBND 2019-03-07 v/v giao đất TĐC cho hộ ông, bà: Lê Xuân cẩn, vợ Chế Thị Phụng do GPMB thực hiện dự án Đường phía tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 1274/QĐ-UBND 2019-03-07 v/v giao đất TĐC cho hộ ông, bà: Lê Xuan Cẩn, vợ Chế Thị Phụng do GPMB thực hiện dự án Đường phía tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 1273/QĐ-UBND - 07/03/2019 2019-03-07 v/v giao đất TĐC cho hộ ông, bà: Nguyễn Hữu Hiền do GPMB thực hiện dự án Đường phía tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2141a/QĐ-UBND - 08/04/2019 2019-04-08 v/v giao đất TĐC cho hộ ông Nguyễn Đức Mại để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 2141/QĐ-UBND 2019-04-08 v/v giao đất TĐC cho hộ ông Phan Có để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 2140/QĐ-UBND 2019-04-08 v/v giao đất TĐC cho hộ ông Nguyễn Noa để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 3925/QĐ-UBND - 24/06/2019 2019-06-20 v/v thu hồi Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tài định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Văn Út và bà Nguyễn Thị Hường để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồ Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung