Tất cả văn bản
Trang 93 trong 136
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
6758/QĐ-UBND 2018-07-24 v/v giao đất tái định cư cho (ông) bà: Lê Thị Thu Hà để GPMB CT: khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 1)v/v giao đất tái định cư cho (ông) bà: Lê Thị Thu Hà để GPMB CT: khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Quyết định 7079/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho Trần Hữu Hưng để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 10/9/2016 (lô 32 khu A thuộc Khu QHDC gần làng SOS - khu 2,5ha, P.Nhơn Bình) Quyết định 7068/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho ông Đặng Hồng Vương để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 27/8/2016 (lô 20 khu B thuộc khu QHDC gần làng SOS) Quyết định 6768/QĐ-UBND 2018-07-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Trương Bền (chết), con đại diện: Trương Thị Hồng Nhung để GPMB CT: khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 1) Quyết định 6767/QĐ-UBND 2018-07-24 v/v giao đất tái định cư cho (ông) bà: Nguyễn Văn Toàn để GPMB CT: khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 1) Quyết định 6766/QĐ-UBND 2018-07-24 v/v giao đất tái định cư cho (ông) bà: Bùi Văn Hòa, Bùi Văn Thôi, Bùi Thanh Thế để GPMB CT: khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 1) Quyết định 7101/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho ông Phan Trọng Hào để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 17/9/2016 (lô 43 thuộc Khu QH TĐC xã Phước Mỹ) Quyết định 6765/QĐ-UBND 2018-07-24 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Trần Minh Triều và vợ Hồ Nữ Thúy Trang để GPMB CT: khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú (đợt 1) Quyết định 6850/QĐ-UBND 2018-07-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Đặng Thanh Lâm và bà Nguyễn Thị Sương do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ hạ lưu đập Phú Hoà đến Quyết định 7057/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho bà Huỳnh Thị Tuyết Nga để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 27/8/2016 (lô 39 khu A thuộc khu QHDC gần làng SOS) Quyết định 6907/QĐ-UBND 2018-07-26 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Hải Yến do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 6907/QĐ-UBND 2018-07-26 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Hải Yến do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7089/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho ông Phan Trọng Hào để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 17/9/2016 (lô 40 thuộc Khu QH TĐC xã Phước Mỹ) Quyết định 6920/QĐ-UBND 2018-07-27 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Hữu Thả, Nguyễn Thị Bé do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 6919/QĐ-UBND 2018-07-27 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Nhị, Nguyễn Văn Hiếu do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7078/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho Lê Quan Việt để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 10/9/2016 (lô 35 khu A thuộc Khu QHDC gần làng SOS - khu 2,5ha, P.Nhơn Bình) Quyết định 7067/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho bà Nguyễn Thị Thúy Diễm và ông Nguyễn Văn Thạnh để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 27/8/2016 (lô 19 khu B thuộc khu QHDC gần làng SOS) Quyết định 6955/QĐ-UBND 2018-07-30 v/v giao đất và nhà ở cho ông, bà: Lê Ngưu, vợ Hồ Thị Dân do có nhà bị hỏa hoạn năm 1998 Quyết định 7100/QĐ-UBND 2016-10-03 v/v giao đất cho bà Võ Thị Liễu để xây dựng nhà ở theo kết quả trúng đấu giá ngày 17/9/2016 (lô 9 thuộc Khu QHDC đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, P.Đống Đa) Quyết định 6997/QĐ-UBND 2018-08-01 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Chí, vợ Nguyễn Thị Oanh Kiều để xây dựng nhà ở Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung