Tất cả văn bản
Trang 93 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
9210/QĐ-UBND 2016-12-23 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thành Trường và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, KCN Phú Tài mở rộng về phía Nam, thuộc mặt bằng Công ty TNHH Minh Tiến Quyết định 7907/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Ngọc Lệnh, Trần Văn Chiến, Trần Văn Tài do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7896/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Huỳnh Thị Kim Hương do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7919/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Tứ do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9954/QĐ-UBND 2016-12-27 v/v điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 8602/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND TP v/v giao đất cho ông (bà): Lê Văn Chánh và bà Lê Thị Sự tại khu QHDC khu vực 4 P.Quang Trung Quyết định 7906/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Văn Chi và hộ bà Trần Thị Trừu do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7895/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Huỳnh Đắc Tấn do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11132/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Kim Cường, Nguyễn Thị Nguyệt Nga để xây dựng nhà ở Quyết định 11164/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Võ Bình Tâm, Nguyễn Thị Hoa để xây dựng nhà ở Quyết định 7917/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Văn Dã do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11153/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Khắc Lạc, Trần Thị Mẽn để xây dựng nhà ở Quyết định 11114/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Nguyễn Thị Hòa để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 11142/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Hàng Hoàng Ny để xây dựng nhà ở Quyết định 11131/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Văn Hòa, Lê Thị Nhanh để xây dựng nhà ở Quyết định 11163/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Thị Yến để xây dựng nhà ở Quyết định 11152/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Quốc Chung, Đặng Thị Hồng Nga để xây dựng nhà ở Quyết định 11112/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất ở liền kề cho ông (bà): Nguyễn Kim Ái - Nguyễn Thị Kim Ngà để nhập vào thửa đất ông, bà đang sử dụng vào mục đích đất ở, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn Quyết định 7905/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lưu Văn Hậu do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 11141/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Hàng Xuân Cường, Đoàn Thị Công Tâm để xây dựng nhà ở Quyết định 11130/QĐ-UBND 2016-12-30 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Thị Siêng để xây dựng nhà ở Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung