Tất cả văn bản
Trang 93 trong 143
Tổng văn bản: 2844
Sắp xếp theo:
Mặc định
2104/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Lê Văn Sang và vợ Bùi Thị Hồng do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2114/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v thu hồi Quyết định số 8659/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND TP Quy Nhơn v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Vũ Văn Lành do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2103/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Lê Tám và vợ Lê Thị Kim Loan do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2113/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Bùi Khương Thành và vợ Đỗ Thị Hồng Hóa do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2102/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Hoàng Văn Vinh và vợ Hồ Thị Lệ do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2112/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Minh Quang (đồng quyền sử dụng) do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2101/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Trương Văn Phương và vợ Đoàn Thị Nở do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2111/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Minh Quang (đồng quyền sử dụng) do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2100/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Trương Văn Hùng và vợ Trương Thị Mai do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2110/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Minh Quang (đồng quyền sử dụng) do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2099/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Vinh và vợ Huỳnh Thị Mến do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2109/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Trần Thị Khỏe do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2094/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Vinh và vợ Phan Thị Thùy Linh do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2108/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Cư và vợ Phan Thị Phụng do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0 - Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 2093/QĐ-UBND 2018-04-11 v/v giao đất cho hộ bà Lê Thị Hay và ông Phan Trường Mạnh (chết) để GPMB CT: Trường mầm non Bông Hồng, P.Ghềnh Ráng Quyết định 2214/QĐ-UBND 2018-04-13 Về việc giao đất và nhà ở cho ông, bà : Nguyễn Công Trường, vợ Nguyễn Thị Thừa do có nhà bị hoả hoạn năm 1998 Quyết định 2213/QĐ-UBND 2018-04-13 Về việc giao đất và nhà ở cho ông, bà : Trần Văn Anh, vợ Nguyễn Thị Xuất do có nhà bị hoả hoạn năm 1998 Quyết định 2265/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Ngọc Hiếu do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2264/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Hồng Vân do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2263/QĐ-UBND 2018-04-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Ngọc Hùng do ảnh hưởng GPMB để xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung