Tất cả văn bản
Trang 92 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
7906/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Văn Chi và hộ bà Trần Thị Trừu do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 534/SY-UBND Phê duyệt phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Đối và bà Nguyễn Thị Ngọc do GPMB đầu tư xây dựng mở rộng dự án Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn Quyết định 9081/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Lễ và vợ Nguyễn Thị Gần do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 7917/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Văn Dã do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9070/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Phan Thị Xuân do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 7905/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lưu Văn Hậu do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9080/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Lê Thị Thanh Long do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 3566/CV-UBND v/v đề nghị giao đất xây dựng CT: đường dây 220KV An Khê - Quy Nhơn Quyết định 7894/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Phạm Chỉ (chết), các con đại diện: Phạm Văn Sửu, Phạm Văn Trung, Phạm Bá Hiển, Phạm Thị Tiến, Phạm Văn Đính do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9079/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Duy Bằng và vợ Võ Thị Kim Ánh do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 7921/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Thanh Tiến, Lê Thị Bích Thuỷ do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9078/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Trương Sanh Cảnh và vợ Võ Thị Kim Hoa do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 9077/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Xuân Văn và vợ Vũ Thị Đính do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 9076/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Tùng do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 9075/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Lê Thị Long do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 7908/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Khắc Quang do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 9074/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Phạm Thị Hường do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 9084/QĐ-UBND Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thái Hòa và vợ Nguyễn Thị Ngọc Huệ do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 đợt 5 (đoạn từ Km0 - Km5 +040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại Quyết định 7897/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà) Trần Văn Thịnh do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7920/QĐ-UBND 2018-09-10 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thanh Mạnh do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung