Tất cả văn bản
Trang 89 trong 136
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
3079/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Văn Tài và bà Trần Thị Vân để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3068/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Võ Thị Nhiều để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3078/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lâm Vương Khánh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3067/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lê Đức Khiết và bà Lữ Thị Bích Kiều để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3077/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Đỗ Thị Sương để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3066/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phạm Thanh Trung và bà Nguyễn Thị Thanh Viên để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3076/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3065/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phan Công Thắng và bà Nguyễn Thị Gái để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3075/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Năm và bà Nguyễn Thị Huệ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3064/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Tướng Sính (chết) và bà Nguyễn Thị Liễn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3074/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Vân để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3063/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Việt Nho để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 3073/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Võ Thị Hồng Vân để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3072/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Bình và bà Nguyễn Thị Tám (chết) để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3071/QĐ-UBND 2018-05-17 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Phán và bà Nguyễn Thị Ân để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Ngô Mây (đợt 2) Quyết định 3100/QĐ-UBND 2018-05-18 Về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trịnh Phước Hồng và bà Nguyễn Thị Đoàn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn Quyết định 3100/QĐ-UBND 2018-05-18 Về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trịnh Phước Hồng và bà Nguyễn Thị Đoàn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn Quyết định 3089/QĐ-UBND 2018-05-18 Về việc giao đát tái định cư cho hộ gia đình bà Dương Thị Nhung, Bùi Thị Nga, Bùi Thị Phi Quế, Bùi Thị Minh Hồng và Bùi Minh Dũng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn Quyết định 3146/QĐ-UBND 2018-05-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thanh Sơn để GPMB xây dựng CT HTKT khu vực phía Bắc khu tái định cư Tiểu dự án Vệ sinh môi trường, P.Nhơn Bình Quyết định 3099/QĐ-UBND 2018-05-18 Về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phạm Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Bích Lệ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung