Tất cả văn bản
Trang 89 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
7424/QĐ-UBND 2017-10-11 /v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Văn Cứu để xây dựng nhà ở (lô 2 khu A5, khu TĐC Đông núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú) Quyết định 7425/QĐ-UBND 2017-10-11 /v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Văn Cứu để xây dựng nhà ở (lô 2 khu A5, khu TĐC Đông núi Mồ Côi, P.Nhơn Phú) Quyết định 7426/QĐ-UBND 2017-10-11 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Thị Yến Vân để xây dựng nhà ở (lô 12 khu ĐƠ02, khu TĐC Vườn Rau, P.Nhơn Phú) Quyết định 3822QĐ-UBND 2017-10-16 Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tĐC cho 01 hộ bổ sung gía bồi thường hỗ trợ cho 05 hộ. điều chỉnh giá trị bồi thường hỗ trợ và TĐC cho 07 hộ đã được phê duyệt tại Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của chủ tịch UBND tỉnh và điều chỉnh phư Quyết định 3822/QĐ-UBND 2017-10-16 Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tĐC cho 01 hộ bổ sung gía bồi thường hỗ trợ cho 05 hộ. điều chỉnh giá trị bồi thường hỗ trợ và TĐC cho 07 hộ đã được phê duyệt tại Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của chủ tịch UBND tỉnh và điều chỉnh phư Quyết định 7893/QĐ-UBND 2017-10-25 /v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Trọng Châu, vợ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 7930/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đức Chiến, Trần Thị Niển do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7919/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Võ Văn Thìn, Phan Thị Hồng Thủy do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7908/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Hồ Thị Vân, Nguyễn Văn Hời do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7892/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Trương Sanh Phúc, vợ: Lê Thị Kim Hương do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 7929/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Hồ thị Xinh do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7918/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Võ Thị Bỉ do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7905/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Nguyễn Văn Hợp để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Đường Long Vân - Gò Tù, P.Trần Quang Diệu Quyết định 7891/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà: Trần Thị Thừa do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 7928/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Kiên do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7917/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Võ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7938/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Võ Ngọc Đào, Nguyễn Thị Như Thu do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7904/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Nguyễn Quang Đồng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Đường Long Vân - Gò Tù, P.Trần Quang Diệu Quyết định 7927/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xinh do GPMB thực hiện dự án Khu di lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) khu A2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 3) Quyết định 7887/QĐ-UBND 2017-10-25 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Thị Quỳnh Ly do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung