Tất cả văn bản
Trang 87 trong 153
Tổng văn bản: 3060
Sắp xếp theo:
Mặc định
6164/QĐ-UBND 2017-08-21 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Lê Thị Ngọc Ánh do GPMB thực hiện dự án xây dựng HTKT khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài, P.Đống Đa (lô 2-DC1) Quyết định 6165/QĐ-UBND 2017-08-21 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Lê Thị Ngọc Ánh do GPMB thực hiện dự án xây dựng HTKT khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài, P.Đống Đa (lô 3-DC1) Quyết định 6166/QĐ-UBND 2017-08-21 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Lê Thị Ngọc Ánh do GPMB thực hiện dự án xây dựng HTKT khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài, P.Đống Đa (lô 8-DC1) Quyết định 5990/QĐ-UBND 2017-08-31 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Giàu để xây dựng nhà ở Quyết định 6519/QĐ-UBND 2017-09-08 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Mai Thị Thuận để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 11) Quyết định 6520/QĐ-UBND 2017-09-08 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Phạm Hồng Hải để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 11) Quyết định 6524/QĐ-UBND 2017-09-08 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Thị Lam Phương - Nguyễn Bá Bích để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 11) Quyết định 6525/QĐ-UBND 2017-09-08 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Phan Diệu Kim Anh để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 11) Quyết định 6526/QĐ-UBND 2017-09-08 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Thị Lam Phương - Nguyễn Bá Bích để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng (đợt 11) Quyết định 6769/QĐ-UBND 2017-09-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Nguyễn Văn Dũng và vợ: Nguyễn Thị Hân do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án HTKT khu dân cư khu vực 1 P.Đống Đa Quyết định 6842/QĐ-UBND 2017-09-18 v/v phê dyuệt phương án giao đất tái định cư cho 28 trường hợp (33 hộ) bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện CT khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 6935/QĐ-UBND 2017-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Nguyễn Thị Xung để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình) Quyết định 6936/QĐ-UBND 2017-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cứ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình) Quyết định 6937/QĐ-UBND 2017-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Phạm Thị Non để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình) Quyết định 6938/QĐ-UBND 2017-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Phạm Đình Bửu để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình) Quyết định 6939/QĐ-UBND 2017-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Đặng thị Thanh Lưu để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình) Quyết định 6934/QĐ-UBND 2017-09-21 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Thị Bửu do GPMB thực hiện đường dẫn đoạn từ Cầu Lê Thanh Nghị đến giáp đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình) Quyết định 7045/QĐ-UBND 2017-09-26 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đoàn Minh Thủy, Trần Thị Lập để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên (đợt 3) Quyết định 7168/QĐ-UBND 2017-10-02 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Lê Đình Các do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định 7167/QĐ-UBND 2017-10-02 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông: Huỳnh Dốn do ảnh hưởng GPMB thực hiện CT: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P.Thị Nại Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung