Tất cả văn bản
Trang 8 trong 153
Tổng văn bản: 3050
Sắp xếp theo:
Mặc định
8558/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v giao lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Đông để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8559/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Hữu Lễ và bà Trần Thị Kim Thoa để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8560/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Trần Hữu Đức (chết) và bà Phan Thị Phân (chết), đại diện các con Trần Hữu Hùng, Trần Hữu Lễ, Trần Thị Kim Thoa để xây dựng nhà ở do b Quyết định 8629/QĐ-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 v/v giao đất và nhà ở cho ông, bà: Trương Thành, vợ Nguyễn Thị Mũn tại khu QHDC Nam sông Hà Thanh thuộc diện giải toả nhà, đất dự án Cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội Quyết định 8466/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v điều chỉnh nội dung thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 8467/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Quang Phước, vợ Huỳnh Thị Lộc do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 8468/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v thu hồi Quyết định số 9073/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ bà Đoàn Thị Đào do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 8469/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v thu hồi Quyết định số 9081/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Lễ, vợ Nguyễn Thị Gần do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 8470/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v điều chỉnh nội dung thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 8471/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v thu hồi Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Nhơn và vợ Nguyễn Thị Hồng do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Quyết định 8661/QĐ-UBND - 02/12/2019 2019-12-02 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn từng, Đinh Thị Bích Vẹn do GPMB để xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8665/QĐ-UBND - 02/12/2019 2019-12-02 v/v thu hồi Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND TP và giao lại lô đất cho hộ ông Lê Văn Diện để xây dựng nhà ở Quyết định 1076/TB-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Phố Văn hóa - Nghệ thuật Lê Đức Thọ Thông báo 1078/TB-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp giải quyết trường hợp ông Đặng Hùng Vương ảnh hưởng GPMB CT HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì Thông báo 8639/QĐ-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 v/v thu hồi Quyết định số 8732/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Đặng Thanh Hải và bà Nguyễn Lan Phương để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn Quyết định 8630/QĐ-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 v/v thu hồi Quyết định số 7785/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Hồ Văn Viên để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 27) Quyết định 8631/QĐ-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 v/v thu hồi Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Xuân Trấp và ông Nguyễn Ngọc Anh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Quyết định 8636/QĐ-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 v/v thu hồi Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Võ Thả để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 27) Quyết định 8633/QĐ-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 v/v thu hồi Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Tô Phước Thạch và bà Phan thị Xê để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê H Quyết định 8546/QĐ-UBND - 27/11/2019 2019-11-27 v/v giao đất cho bà Đào Thị Mỹ Trinh tại tổ 45, KV8, P.Hải Cảng với diện tích 5,78m2 Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung