Tất cả văn bản
Trang 8 trong 125
Tổng văn bản: 2485
Sắp xếp theo:
Mặc định
3121/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thanh Xuân để thực hiện dự án Khu nhà ở Vạn Phát tại P.Bùi Thị Xuân (thửa 10) Quyết định 3250/QĐ-UBND - 27/05/2019 2019-05-27 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Tía do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 4) (1 phần thửa 155) Quyết định 3249/QĐ-UBND - 27/05/2019 2019-05-27 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Vinh - Võ Thị Nhân do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 4) (thửa 150) Quyết định 3248/QĐ-UBND - 27/05/2019 2019-05-27 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Cao Trí Dũng - Phan Thị Hiền do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 4) (thửa 152) Quyết định 3247/QĐ-UBND - 27/05/2019 2019-05-27 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Thị Chuồng do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 4) (thửa 151) Quyết định 3246/QĐ-UBND - 27/05/2019 2019-05-27 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Bá Thi - Dương Thị Bảo do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 4) (thửa 145) Quyết định 3245/QĐ-UBND - 27/05/2019 2019-05-27 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Minh Cảnh, Nguyễn Thị Tho, Võ Hiệp, Nguyễn Thị Thọ do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 4) (thửa 155) Quyết định 3244/QĐ-UBND - 27/05/2019 2019-05-27 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Mai Hoàng, Mai Thị Kim Định, Mai Hoàng Anh, Mai Hoàng Thọ do GPMB thực hiện dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú (đợt 4) (thửa 287) Quyết định 2718/QĐ-UBND - 26/04/2019 2019-04-26 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Lê Minh Phát, vợ Phạm Thị Thu do GMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ Km0-Km5+040 (Cảng Quy Nhơn - Nút giao thông Cầu Thị Nại), P.Đống Đa và Thị Nại (đợt 30) Quyết định 2719/QĐ-UBND - 26/04/2019 2019-04-26 v/v thu hồi Quyết định số 7951/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông Lê Văn Minh (đồng quyền sử dụng) do GMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ Km0-Km5+040 (Cảng Quy Nhơn - Nút giao thông Cầu Thị Nại), Quyết định 2738/QĐ-UBND - 03/05/2019 2019-05-03 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thanh Tòng, bà Võ Thị Năm để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 2739/QĐ-UBND - 03/05/2019 2019-05-03 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Hoài Hương để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 2740/QĐ-UBND - 03/05/2019 2019-05-03 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Tống Văn Tâm, bà Lê Thị Bích Ngọc để xây dựng nhà ở do GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Quyết định 2743/QĐ-UBND - 03/05/2019 2019-05-03 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Xuân Ninh, vợ Lê Thị Sang do GPMB CT xây dựng Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình, phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 2744/QĐ-UBND - 03/05/2019 2019-05-03 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Xuân Cảnh, vợ Võ Thị Lệ Sĩ do GPMB CT xây dựng Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình, phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 2745/QĐ-UBND - 03/05/2019 2019-05-03 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Đình Lai, vợ Kiều Thị Bích Nga do GPMB CT xây dựng Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình, phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 2746/QĐ-UBND - 03/05/2019 2019-05-03 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Xuân Cẩm, vợ Trần Thị Diễm Thuý do GPMB CT xây dựng Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình, phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19, địa bàn P.Nhơn Bình Quyết định 2766/QĐ-UBND - 04/05/2019 2019-05-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Hậu, ông Nguyễn Văn Loại, ông Nguyễn Văn Mẫn, bà Nguyễn Thị Thuỷ Ngân, ông Nguyễn Văn Cần để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 2767/QĐ-UBND - 04/05/2019 2019-05-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Lê Thị Hồng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 2768/QĐ-UBND - 04/05/2019 2019-05-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Tâm để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung