Tất cả văn bản
Trang 8 trong 151
Tổng văn bản: 3018
Sắp xếp theo:
Mặc định
8332/QĐ-UBND - 18/11/2019 2019-11-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Thị Hồng Nga do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8292/QĐ-UBND - 14/11/2019 2019-11-14 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Thiều do GPMB để xây dựng Khu A3 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (thửa 1) Quyết định 8288/QĐ-UBND - 14/11/2019 2019-11-14 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Phạm Thị Thà do GPMB để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) Khu A2, Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh, P.Đống Đa (đợt 8) (1 phần thửa 55) Quyết định 8291/QĐ-UBND - 14/11/2019 2019-11-14 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Văn Thiều do GPMB để xây dựng Khu A3 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8289/QĐ-UBND - 14/11/2019 2019-11-14 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Võ Thanh Nhàn do GPMB để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai ECO Bay) Khu A2, Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh, P.Đống Đa (đợt 8) (1 phần thửa 15) Quyết định 8290/QĐ-UBND - 14/11/2019 2019-11-14 v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Huỳnh Đức Trí, Mai Ngọc Tường Vi do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 7856/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-25 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Tu (C) - con đại diện Nguyễn Thị Xuân Lan để GPMB thực hiện CT: Khu dân cư KV8, P.Trần Quang Diệu (đợt 1) (thửa 82) Quyết định 7871/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-25 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Sang - vợ: Trần Thị Lệ để GPMB thực hiện CT: Khu dân cư KV8, P.Trần Quang Diệu (đợt 1) (1 phần thửa 49) Quyết định 7813/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v thu hồi Quyết định 1068/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Hồ Trang (chết), đại diện bà Hồ Thị Bích Lan, ông Nguyễn Ngọc Thanh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Vă Quyết định 7814/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v thu hồi Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Như Vĩnh (chết), và bà Nguyễn Thị Hoa để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa b Quyết định 7815/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v thu hồi Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Văn Ngọc Cư để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 26) Quyết định 7816/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Diệp Thế Trung để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 26) Quyết định 7817/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Đinh Như Hải để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 26) Quyết định 7818/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Võ Thị Thanh Thảo để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 24) Quyết định 7819/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Đoàn Thế Từ và bà Trần Thị Thuý Kiều để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 24) Quyết định 7822/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v thu hồi Quyết định 7812/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn văn Hải và bà Trần Thị Bích Thuỷ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.L Quyết định 7822/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v thu hồi Quyết định 7812/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn văn Hải và bà Trần Thị Bích Thuỷ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.L Quyết định 7823/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v thu hồi Quyết định 281/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình bà Văn Thị Thảo để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 25) Quyết định 7825/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v thu hồi Quyết định 8743/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn văn Minh và bà Huỳnh Thị Diệu để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Quyết định 7826/QĐ-UBND - 24/10/2019 2019-10-24 v/v thu hồi Quyết định 4363/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Huỳnh Quốc Đạt để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 25) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung