Tất cả văn bản
Trang 7 trong 153
Tổng văn bản: 3050
Sắp xếp theo:
Mặc định
8696/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Thị Lam do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8699/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Phạm văn Giỏi + bà Phạm Thị Phương do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8700/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Huỳnh Xuân Trương do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8701/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Thị Hồng Phong do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8702/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Hoàng Phương - Nguyễn Thị Hạnh; ông Nguyễn Hoàng Việt; ông Nguyễn Hoàng Kim do GPMB Quyết định 8717/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phạm Hữu Đức, Lê Thị Tím do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8718/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lê Thị Vi do GPMB để xây dựng Khu B1 thuộc khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 8720/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi Quyết định số 9002/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND TP và giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Võ Cúc và bà Đào Thị Chín để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 8705/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn phúc, Nguyễn Thị Thanh Phúc do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 15) Quyết định 8706/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Võ Đình Trường, Nguyễn Thị Thu Thảo do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 7) Quyết định 8709/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Tài do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8710/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Chiến (chết), Nguyễn Thị Thắm do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8711/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông Trần Ngọc Lệnh kê khai do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8729/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Ngô Văn Minh do GPMB để thực hiện CT Mở rộng Trụ sở UBND P.Đống Đa Quyết định 2751/QĐ-UBND - 08/05/2018 2018-05-08 v/v kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử (portal) TP Quy Nhơn Quyết định 8553/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Đoàn Thanh Sơn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dàu trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8554/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Đức Thuận để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8555/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v giao lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Quốc tài và ông Lê Quốc Hưng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8556/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 8660/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Văn Sang (chết) và bà Nguyễn Thị Cứ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn Quyết định 8557/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Đông để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung