Tất cả văn bản
Trang 7 trong 120
Tổng văn bản: 2389
Sắp xếp theo:
Mặc định
3035/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v thu hồi Quyết định số 7818/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Trần Văn Phiên và bà Lê Thị Phận để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Quyết định 3163/QĐ-UBND - 22/05/2019 2019-05-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Huỳnh Thị Năm do GPMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 Quyết định 3164/QĐ-UBND - 22/05/2019 2019-05-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Đặng Thị Quỳnh Nhơn do GPMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 Quyết định 3165/QĐ-UBND - 22/05/2019 2019-05-22 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Xuân Thiết và bà Huỳnh Thị Kim Loan do GPMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 Quyết định 3321/QĐ-UBND - 29/05/2019 2019-05-29 v/v thu hồi Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Xưa - chồng Ung Văn Tý để GPMB CT: Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú Quyết định 3327/QĐ-UBND - 29/05/2019 2019-05-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn văn Hiệp, vợ Nguyễn Thị Cẩm Trinh do GPMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cầu Hà Thanh 2 đến cầu Hà Thanh 4), P.Đống Đa Quyết định 3328/QĐ-UBND - 29/05/2019 2019-05-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Vương Văn Định, vợ Trần Thj Em do GPMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cầu Hà Thanh 2 đến cầu Hà Thanh 4), P.Đống Đa Quyết định 3329/QĐ-UBND - 29/05/2019 2019-05-29 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Lê văn Hiệp, vợ Nguyễn Thị Thương do GPMB thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cầu Hà Thanh 2 đến cầu Hà Thanh 4), P.Đống Đa Quyết định 3122/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi Quyết định số 9000/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Võ Văn Biện để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng trì, P.Nhơn Bình Quyết định 2989/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v thu hồi Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông, bà: Hồ Quốc Cường, vợ Huỳnh Thị Ngọc Lan do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2990/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v thu hồi Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông, bà: Võ Thành Sơn, vợ Lê Thị Lệ Chi do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2991/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Lê Thị Mỹ Hiệp do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2992/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Thị Phúc do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2993/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Đăng Quang, vợ Mai Thị Xuân Nữ do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2994/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Hồ Xuân Tịnh, vợ Lê Thị Yến do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2995/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Lê Quang Minh do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2996/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Trần Văn Lâm, vợ Lê Thị Tuyết Cảnh do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2997/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Võ Tấn Long, vợ Nguyễn Thị Bé do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2998/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Võ văn Tâm, vợ Nguyễn Thị Thu Hằng do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định 2999/QĐ-UBND - 14/05/2019 2019-05-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Võ Văn Đát do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00-Km137+580, P.Bùi Thị Xuân Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung