Tất cả văn bản
Trang 7 trong 136
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
5748/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Phạm Thị Phúc, chồng: Nguyễn Văn Hoà (chết) do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5749/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Phạm Thị Hoà do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5750/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông: Nguyễn Văn Từ, vợ: Trần Thị Lang do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5751/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông: Nguyễn Văn Từ, vợ: Trần Thị Lang do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5752/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-05 v/v giao đất tái định cư cho ông: Lê Văn Toàn, vợ: Võ Thị Bé do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5753/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông: Dương Xuân Sáu (chết), bà Nguyễn Thị Chỉnh (chết), đại diện kê khai bà Dương Thị Bảo do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5565/QĐ-UBND - 26/08/2019 2019-08-26 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Võ Thị Lượng, hộ bà Võ Thị Kim Lang, hộ bà Diệp Thị Minh Trang, hộ ông Lê Ngọc Quý vợ Phan Thị Việt để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 23) Quyết định 5566/QĐ-UBND - 26/08/2019 2019-08-26 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Lê Thị Ánh Nguyệt và bà Trần Thị Mai để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 23) Quyết định 5550/QĐ-UBND - 23/08/2019 2019-08-23 /v thu hồi Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình bà Ngô Thị Thuý Phượng Quyết định 5878/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông, bà: Trần Ngọc Thái, vợ Nguyễn Thị Kim Cúc do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân ( Quyết định 5880/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Văn Thanh do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5881/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Văn Thanh do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5882/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Nguyễn Như Đa và Hà Thị Kim Chung (là người ĐD pháp luật cho ông Nguyễn Hà Phước Nghĩa SN: 2005) do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5883/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Lê Thị Thanh, chồng: Hồ Văn Lý (chết) do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5884/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Lương Minh Kha, vợ: Trần Thị Mỹ Nữ do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5885/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Trần Thị Tại do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5886/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Thái Văn Nhã, vợ: Đặng Thị Hồng Luận do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5887/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Lê Phước Thanh, vợ Lê Thị Minh Hương do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5888/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Huỳnh Chí Trung, vợ Trần Thị Ngọc Luyến do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định 5889/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông, bà: Chế Văn Tuyến, vợ Nguyễn Thị Thanh Tâm do GPMB thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130+00 - Km137+580, P.Bùi Thị Xuân (đợt 10) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung