Tất cả văn bản
Trang 11 trong 11
Tổng văn bản: 109
08/NQ-HĐND - 23/12/2016 2016-12-23 [08/NQ-HĐND - 23/12/2016] Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017 ROOT LCTT 2017-11-13 Lịch công tác tuần (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017) Lịch công tác tuần 97/2017/NĐ-CP 2017-08-18 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 7192/QĐ-UBND - 04/10/2017] 2017-10-03 [7192/QĐ-UBND - 04/10/2017] Về việc kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Quyết định 3514/CV-UBND - 04/10/2017 2017-10-04 [3514/CV-UBND - 04/10/2017] v/v tuyên truyền và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) Công văn 874/TB-UBND 2017-10-13 [874/TB-UBND - 13/10/2017] Kết luận của Chủ tịch UBND TP - Ngô Hoàng Nam tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT thành phố 9 tháng đầu năm 2017 Thông báo LCTT 2017-11-20 Lịch công tác tuần (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017) Lịch công tác tuần 22/NQ-HĐND - 04/01/2018 2017-12-22 [22/NQ-HĐND - 04/01/2018] Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2018 Nghị quyết Dự thảo 2017-12-25 (Dự thảo) Quy chế phối hợp giữa Đội TTĐT thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh một số nội dung có liên quan theo quy định pháp luật về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Quy chế

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung