Tất cả văn bản
Trang 6 trong 153
Tổng văn bản: 3050
Sắp xếp theo:
Mặc định
8907/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 12) Quyết định 8908/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 31) Quyết định 8909/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 01) Quyết định 8910/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-12 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 37) Quyết định 8911/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 38) Quyết định 8912/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 41) Quyết định 8913/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 11) Quyết định 8914/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 18) Quyết định 8915/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 23) Quyết định 8916/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 31) Quyết định 8917/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (thửa 30) Quyết định 8918/QĐ-UBND - 13/12/2019 2019-12-13 v/v thu hồi đất của ông: Trần Đức Bộ (C) - vợ: Châu Thị Xuân Sinh để GPMB thực hiện dự án: Điểm du lịch số 8, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, P.Ghềnh Ráng của Cty CP Paradise Resort Quy Nhơn (1 phần thửa 20) Quyết định 8820/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Minh Tuấn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: HTKT Khu dân cư Đông đường Nguyễn Trọng Trì, P.Nhơn Bình Quyết định 8828/QĐ-UBND - 12/12/2019 2019-12-12 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Minh Thuận Quyết định 8667/QĐ-UBND - 02/12/2019 2019-12-02 v/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Đức, bà Nguyễn Thị Sang và các con: Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn văn Hân để thực hiện CT HTKT khu dân cư KV9, P.Trần Quang Diệu (thửa 235) Quyết định 8697/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định 2072/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Vĩnh Ân do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8698/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định 2071/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Lê Công Thừa do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8693/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Trần Văn Thanh do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8694/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Nguyễn Thị Bích Mai - Nguyễn Văn Thanh do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 8695/QĐ-UBND - 04/12/2019 2019-12-04 v/v thu hồi Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 và Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Trần Văn Thanh do GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung