Tất cả văn bản
Trang 6 trong 151
Tổng văn bản: 3020
Sắp xếp theo:
Mặc định
8709/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Tài do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8710/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Chiến (chết), Nguyễn Thị Thắm do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8711/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông Trần Ngọc Lệnh kê khai do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (1 phần thửa 56) Quyết định 8729/QĐ-UBND - 05/12/2019 2019-12-05 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Ngô Văn Minh do GPMB để thực hiện CT Mở rộng Trụ sở UBND P.Đống Đa Quyết định 2751/QĐ-UBND - 08/05/2018 2018-05-08 v/v kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử (portal) TP Quy Nhơn Quyết định 8553/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Đoàn Thanh Sơn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dàu trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8554/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Đức Thuận để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8555/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v giao lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Quốc tài và ông Lê Quốc Hưng để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8556/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 8660/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Lê Văn Sang (chết) và bà Nguyễn Thị Cứ để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn Quyết định 8557/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Đông để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8558/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v giao lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Nguyễn Đông để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8559/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v giao lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Hữu Lễ và bà Trần Thị Kim Thoa để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 28) Quyết định 8560/QĐ-UBND - 28/11/2019 2019-11-28 v/v thu hồi Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Trần Hữu Đức (chết) và bà Phan Thị Phân (chết), đại diện các con Trần Hữu Hùng, Trần Hữu Lễ, Trần Thị Kim Thoa để xây dựng nhà ở do b Quyết định 8629/QĐ-UBND - 29/11/2019 2019-11-29 v/v giao đất và nhà ở cho ông, bà: Trương Thành, vợ Nguyễn Thị Mũn tại khu QHDC Nam sông Hà Thanh thuộc diện giải toả nhà, đất dự án Cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội Quyết định 8466/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v điều chỉnh nội dung thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 8467/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Quang Phước, vợ Huỳnh Thị Lộc do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 8468/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v thu hồi Quyết định số 9073/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ bà Đoàn Thị Đào do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 8469/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v thu hồi Quyết định số 9081/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông Đỗ Lễ, vợ Nguyễn Thị Gần do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Nại) Quyết định 8470/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v điều chỉnh nội dung thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND TP Quy Nhơn Quyết định 8471/QĐ-UBND - 26/11/2019 2019-11-26 v/v thu hồi Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND TP Quy Nhơn và giao lại đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Nhơn và vợ Nguyễn Thị Hồng do GPMB thực hiện dự án đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Km0-Km5+040: Cảng Quy Nhơn đến Nút giao thông Cầu Thị Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung