Tất cả văn bản
Trang 11 trong 17
Tổng văn bản: 170
LCTT 2017-07-03 Lịch công tác tuần (từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017) Lịch công tác tuần 600/TB-UBND 2017-08-07 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 Thông báo 24/NQ-HĐND 2018-07-04 Nghị quyết về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-07-11 Lịch công tác tuần (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017) Lịch công tác tuần 629/TB-UBND - 16/08/2017 2017-08-17 [629/TB-UBND - 16/08/2017] Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP - Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nân Thông báo 25/NQ-HĐND 2018-07-04 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 Nghị quyết LCTT 2017-07-17 Lịch công tác tuần (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017) Lịch công tác tuần [613/TB-UBND - 11/08/2017] 2017-08-11 [613/TB-UBND - 11/08/2017] Kết luận Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường GPMB thực hiện dự án KDC Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Thông báo 28/NQ-HĐND 2018-07-05 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân TP Quy Nhơn Nghị quyết LCTT 2017-07-24 Lịch công tác tuần (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017) Lịch công tác tuần

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung