Tất cả văn bản
Trang 6 trong 136
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
5792/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Ngọc Trân do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 8) Quyết định 5791/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Huỳnh Khắc Dõng do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (thửa 7) Quyết định 5790/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Văn Đức do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (thửa 5) Quyết định 5789/QĐ-UBND - 06/09/2019 2019-09-06 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Thị Anh do GPMB thực hiện xây dựng CT Mở rộng nghĩa trang P.Bùi Thị Xuân (đợt 1) (1 phần thửa 1) Quyết định 5732/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông Trần Văn Thao, vợ: Nguyễn Thị Liên do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5733/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông Đỗ Minh, vợ: Khổng Thị Tồn do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5734/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho bà Huỳnh Thị Kim Vân do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5735/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho bà Lê Thị Chúc (chết), đại diện kê khai: con dâu Ngô Thị Ánh do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5736/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho cha: Dương Phúc (chết), mẹ: Mai Thị Gà (chết); đại diện kê khai: Dương Thanh Hùng, Dương Thị Chạy, Dương Văn Chốn do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5737/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho cha: Dương Phúc (chết), mẹ: Mai Thị Gà (chết); đại diện kê khai: Dương Thanh Hùng, Dương Thị Chạy, Dương Văn Chốn do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5738/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông Võ Văn Thương, vợ: Lê Thị Hằng do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5739/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho cha: Nguyễn Lợi (chết), mẹ: Nguyễn Thị Mèo (chết); đại diện kê khai: ông Nguyễn Phê do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5740/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho cha: Nguyễn Lợi (chết), mẹ: Nguyễn Thị Mèo (chết); đại diện kê khai: ông Nguyễn Phê do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5741/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Đình Dần, vợ: Nguyễn Thị Hường do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5742/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Đình Dần, vợ: Nguyễn Thị Hường do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5743/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Đào Thị Hoa, chồng: Huỳnh Kim Tuấn (chết) do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5744/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Đinh Văn Thu và hộ ông Đinh Văn Ẩn do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú ROOT 5745/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Đinh Văn Thua (chết), vợ: Nguyễn Thị Chính do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5746/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông: Đinh Văn Đạt, vợ: Hồ Thị Hướng do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định 5747/QĐ-UBND - 04/09/2019 2019-09-04 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà: Ngô Thị Lan, chồng: Nguyễn Tấn Thành (chết) do ảnh hưởng GPMB dự án thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu, P.Trần Phú Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung