Tất cả văn bản
Trang 6 trong 120
Tổng văn bản: 2389
Sắp xếp theo:
Mặc định
3717/QĐ-UBND - 18/06/2019 2019-06-18 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Huỳnh Dũng, Nguyễn Thị Đi do GPMB để xây dựng Khu B2 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 3635/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Ché (chết) và bà Nguyễn Thị Xuân để xây dựng nhà ở tại khu QH tái định cư dân vùng thiên tai, xã Nhơn Hải Quyết định 3636/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Thân Ái và bà Trần Thị Nhỏ để xây dựng nhà ở tại khu QH tái định cư dân vùng thiên tai, xã Nhơn Hải Quyết định 3713/QĐ-UBND - 18/06/2019 2019-06-18 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thanh Hồng do thực hiện GPMB CT: Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài, P.Đống Đa (thửa 29) Quyết định 3626/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v thu hồi Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Bung, vợ Nguyễn Thị Dần - ông Nguyễn Tấn Quang, vợ Nguyễn Thị Ngọ để GPMB CT: khu dân cư phía đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Q Quyết định 3627/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Bung, vợ Nguyễn Thị Dần - ông Nguyễn Tấn Quang, vợ Nguyễn Thị Ngọ để GPMB CT: khu dân cư phía đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú Quyết định 3628/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v thu hồi Quyết định số 8391/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ bà Trương Thị Cảnh để GPMB CT: khu dân cư phía đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú Quyết định 3629/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Bung, vợ Nguyễn Thị Dần - ông Nguyễn Tấn Quang, vợ Nguyễn Thị Ngọ để GPMB CT: khu dân cư phía đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, P.Nhơn Phú Quyết định 3637/QĐ-UBND - 14/06/2019 2019-06-14 v/v thu hồi Quyết định số: 1782/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Đoàn Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Ánh Mai để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở Hồ sinh th Quyết định 3365/QĐ-UBND - 30/05/2019 2019-05-30 v/v thu hồi Quyết định số 7769/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Võ Văn Cang (chết) và bà Nguyễn Thị Sở để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng văn Thụ nối dài trên địa bàn P Quyết định 3106/QĐ-UBND - 20/05/2019 2019-05-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Văn Hùng do GPMB để xây dựng khu B1 thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (đợt 40) Quyết định 3028/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Trần Thị Tuyết Mai - Trần Thị Vĩnh Hão - Hà Thị Như Quỳnh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 17) Quyết định 3025/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v giao đất cho hộ gia đình bà Lê Thị Hồng Trinh để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 17) Quyết định 3026/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v thu hồi Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình bà Huỳnh Thị Nhung (chết), con đại diện bà Lâm Thị Hoà, Lâm Văn Phước để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Vă Quyết định 3029/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Võ Muôn (chết) và bà Lê Thị Lộc để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 17) Quyết định 3030/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-15 v/v giao đất cho hộ gia đình Võ văn Chớ (chết) và bà Trần Thị Lánh (chết), con đại diện Võ Thị Bích Hiền để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 17) Quyết định 3031/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Trần Quang Lá (chết) đại diện Trần Quang Dũng, Trần QUang Thanh, Trần Quang Tùng, Trần Quang Còn để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 17) Quyết định 3032/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Nở, Nguyễn Đại Hải, Thái Thị Tuyết Mai để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 17) Quyết định 3033/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh - Đào Duy Tú để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa bàn P.Lê Hồng Phong (đợt 17) Quyết định 3034/QĐ-UBND - 16/05/2019 2019-05-16 v/v thu hồi Quyết định số 8723/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND TP và giao lại lô đất tái định cư khác cho hộ gia đình ông Đoàn Thái (chết) đại diện Đoàn Xuân Trình để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB CT: Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài trên địa Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung