Tất cả văn bản
Trang 1 trong 136
Tổng văn bản: 2709
Sắp xếp theo:
Mặc định
5931/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Đệ do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 132) Quyết định 5932/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Thìn do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 156) Quyết định 5933/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Quang Dũng, vợ Phạm Thị Kim Loan do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 156) Quyết định 5934/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Thị Lụa do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 117) Quyết định 5935/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Vinh, vợ Nguyễn Thị Minh Thư do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 116) Quyết định 5936/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thành Long do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 126) Quyết định 5937/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Thanh Tùng do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 114) Quyết định 5938/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Thị Thảo do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 112) Quyết định 5939/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Mai Thị Xuân Duyên do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 153) Quyết định 5940/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Võ Thị Tâm, Phan Văn Sơn do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 161) Quyết định 5941/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Thị Lệ Hoa do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 115) Quyết định 5942/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Thư do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 107) Quyết định 5943/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Thị Thu Hà do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 130) Quyết định 5944/QĐ-UBND - 12/09/2019 2019-09-12 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Lê Thanh Triều do GPMB để thực hiện dự án Khu Công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hoà (Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn) tại KV2, P.Ghềnh Ráng (đợt 2) (thửa 134) Quyết định 5948/QĐ-UBND - 13/09/2019 2019-09-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Thị Hiền - chồng: Huỳnh Tấn Lực - con: Huỳnh Ly Na để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh (thửa 198) Quyết định 5949/QĐ-UBND - 13/09/2019 2019-09-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Thị Hiền - chồng: Huỳnh Tấn Lực - con: Huỳnh Ly Na để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh (thửa 108) Quyết định 5950/QĐ-UBND - 13/09/2019 2019-09-13 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Văn Hải - Phạm Vũ Hảo để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh (1 phần thửa 107 và 1 phần thửa 52) Quyết định 6106/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ ông (bà): Phạm Thị Hiền - chồng: Huỳnh Tấn Lực - con: Huỳnh Ly Na để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 6107/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Hải - ông: Phạm Vũ Hảo để GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, P.Ghềnh Ráng Quyết định 6198/QĐ-UBND - 23/09/2019 2019-09-23 v/v thu hồi đất của ông Phùng Ngọc Tích, bà Hồ Thị Xuân Phường do GPMB mở rộng hẻm 4 Chương Dương, thuộc CT HTKT khu vực Trung đoàn vận tải 655, P.Nguyễn Văn Cừ (1 phần thửa 27) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung