Tất cả văn bản
Trang 1 trong 188
Tổng văn bản: 3757
Sắp xếp theo:
Mặc định
517/TB-UBND 2021-08-24 Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để làm cơ sở lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn Thông báo [6158/QĐ-UBND - 19/08/2021] 2021-08-19 v/v giao đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bé và bà Phạm Thị Lâm để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án: HTKT Khu dân cư KV4&5, P.Nhơn Phú Quyết định [5590/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất của Cty TNHH Chế biến Nông lâm sản Tiến Phát - đại diện: ông Lê Văn Hòa do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (1 phần thửa 60) Quyết định [5589/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất công ích của UBND P.Bùi Thị Xuân do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (thửa 24, 1 phần thửa 26, 1 phần thửa 1, 1 phần thửa 9) Quyết định [5588/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Phạm Bá Phê do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (thửa 31, 29) Quyết định [5587/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Xuân Hường do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (thửa 18, 15) Quyết định [5586/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Ngô Thị Anh do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (1 phần thửa 35) Quyết định [5585/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Trần Hữu Hạnh do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (1 phần thửa 35) Quyết định [5584/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Đình Quý, bà Đào Thị Nhơn do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (1 phần thửa 32) Quyết định [5583/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Ngọc Văn (chết) - vợ: Phạm Thị Hường do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (thửa 48, 39) Quyết định [5582/QĐ-UBND - 16/08/2021] 2021-08-16 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà): Nguyễn Văn Làm do GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787 (đợt 3) (thửa 17, 11) Quyết định [6171/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Văn Kỷ (chết) do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 6) Quyết định [6172/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Lê Thị Pha, Võ Ngọc Thành (chết) do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 17) Quyết định [6173/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Hồ Thị Xuân Thu, Võ Thanh Tùng do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 16) Quyết định [6174/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Vũ Trọng Khoa, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 21) Quyết định [6175/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Võ Văn Thanh, Võ Thị Quyên do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 22) Quyết định [6176/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Võ Thị Cúc do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 20) Quyết định [6177/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Ung Thị Đông, Nguyễn Thanh Nam (chết) do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 12) Quyết định [6178/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Quốc Toàn, Võ Thị Nữ do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 27) Quyết định [6179/QĐ-UBND - 20/08/2021] 2021-08-20 v/v thu hồi đất của hộ ông (bà) Vương Thị Mùi do thực hiện GPMB CT: Chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 48, KV9A, P.Đống Đa (thửa 15) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung