Tất cả văn bản
Trang 1 trong 206
Tổng văn bản: 4103
Sắp xếp theo:
Mặc định
[721/TB-UBND - 05/11/2021] 2021-11-05 v/v khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Cải cách hành chính 10724/QĐ-UBND - 21/12/2021 2021-12-21 v/v điều chỉnh Quyết định số 5227/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND TP (Phạm Thanh Hoài - Phạm Thị Thu Hằng) Quyết định 06/NQQPPL-HĐND - 16/12/2021] 2021-12-16 Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND - 16/12/2021 2021-12-16 Về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021 Nghị quyết 26/NQ-HĐND - 16/12/2021 2021-12-16 Về chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND TP Nghị quyết 27/NQ-HĐND - 16/12/2021 2021-12-16 Về dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 Nghị quyết 28/NQ-HĐND - 16/12/2021 2021-12-16 v/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách TP năm 2020 Nghị quyết 29/NQ-HĐND - 16/12/2021 2021-12-16 Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 Nghị quyết 30/NQ-HĐND - 16/12/2021 2021-12-16 Về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp Nghị quyết 31/NQ-HĐND - 16/12/2021 2021-12-16 v/v tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND TP Nghị quyết [9931/QĐ-UBND - 01/12/2021] 2021-12-01 v/v thu hồi Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Thiên và bà Nguyễn Thị Lượng để xây dựng nhà ở Quyết định [9932/QĐ-UBND - 01/12/2021] 2021-12-01 v/v thu hồi Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND TP và giao lại đất tái định cư cho hộ gia đình ông Võ Thành Văn và bà Lê Thị Thanh Trực để xây dựng nhà ở Quyết định [9993/QĐ-UBND - 02/12/2021] 2021-12-02 v/v thu hồi đất của ông (bà): Bùi Thanh An - Chu Thị Đài để GPMB thực hiện CT Chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), P.Nguyễn Văn Cừ (1 phần thửa 163) Quyết định [9820/QĐ-UBND - 29/11/2021] 2021-11-29 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Hồ Văn Cường để GPMB CT: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, P.Nhơn Bình (giai đoạn 2) - (đợt 3) (1 phần thửa 283) Quyết định [9821/QĐ-UBND - 29/11/2021] 2021-11-29 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Phạm Viết Huy để GPMB CT: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, P.Nhơn Bình (giai đoạn 2) - (đợt 3) (1 phần thửa 211) Quyết định [9822/QĐ-UBND - 29/11/2021] 2021-11-29 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Phạm Thành Lâm, Trương Đình Long, Nguyễn Thị Thanh Loan để GPMB CT: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, P.Nhơn Bình (giai đoạn 2) - (đợt 3) (1 phần thửa 211) Quyết định [9823/QĐ-UBND - 29/11/2021] 2021-11-29 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Phạm Thành Lâm để GPMB CT: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, P.Nhơn Bình (giai đoạn 2) - (đợt 3) (1 phần thửa 211) Quyết định [9824/QĐ-UBND - 29/11/2021] 2021-11-29 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Phạm Viết Kiệt để GPMB CT: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, P.Nhơn Bình (giai đoạn 2) - (đợt 3) (1 phần thửa 216) Quyết định [9825/QĐ-UBND - 29/11/2021] 2021-11-29 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Phạm Quốc Nguyên để GPMB CT: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, P.Nhơn Bình (giai đoạn 2) - (đợt 3) (1 phần thửa 216) Quyết định [9826/QĐ-UBND - 29/11/2021] 2021-11-29 v/v thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà): Phạm Viết Ngò để GPMB CT: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, P.Nhơn Bình (giai đoạn 2) - (đợt 3) (1 phần thửa 216) Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung