Tất cả văn bản
Trang 1 trong 331
Tổng văn bản: 6619
Sắp xếp theo:
Mặc định
2242/QĐ-UBND - 28/04/2023 2023-04-28 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà): Ngô Quang Sơn - Võ Thị Thu Hòa do GPMB thực hiện Dự án xây dựng CT đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn (P.Bùi Thị Xuân - đợt 3) Quyết định 2241/QĐ-UBND - 28/04/2023 2023-04-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Ý do GPMB thực hiện Dự án xây dựng CT đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn (P.Bùi Thị Xuân - đợt 3) Quyết định 2240/QĐ-UBND - 28/04/2023 2023-04-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Ý do GPMB thực hiện Dự án xây dựng CT đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn (P.Bùi Thị Xuân - đợt 3) Quyết định 2239/QĐ-UBND - 28/04/2023 2023-04-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Phạm Thị Ba - Trần Văn Chí do GPMB thực hiện Dự án xây dựng CT đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn (P.Bùi Thị Xuân - đợt 3) Quyết định 2238/QĐ-UBND - 28/04/2023 2023-04-28 v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Đường Thị Trúc (chết) - con đại diện: Nguyễn Minh Sơn - Nguyễn Minh Hải do GPMB thực hiện Dự án xây dựng CT đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn (P.Bùi Thị Xuân - đợt 3) Quyết định 2237/QĐ-UBND - 28/04/2023 2023-04-28 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà): Lâm Thị Ngọc Anh do GPMB thực hiện Dự án xây dựng CT đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn (P.Bùi Thị Xuân - đợt 3) Quyết định 2236/QĐ-UBND - 28/04/2023 2023-04-28 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà): Mang Thị Thắm do GPMB thực hiện Dự án xây dựng CT đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn (P.Bùi Thị Xuân - đợt 3) Quyết định 2235/QĐ-UBND - 28/04/2023 2023-04-28 v/v giao đất tái định cư cho ông (bà): Đỗ Thị Kim Phương do GPMB thực hiện Dự án xây dựng CT đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận TP Quy Nhơn (P.Bùi Thị Xuân - đợt 3) Quyết định 2219/QĐ-UBND - 27/04/2023 2023-04-27 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Hoa (chết), chồng Nguyễn Văn Bửu (chết), các con: Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Văn Lập cùng đại diện do GPMB để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị n Quyết định 2218/QĐ-UBND - 27/04/2023 2023-04-27 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Trần Ngọc Huynh do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2217/QĐ-UBND - 27/04/2023 2023-04-27 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Phùng do GPMB để xây dựng Khu C thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh Quyết định 2216/QĐ-UBND - 27/04/2023 2023-04-27 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Lê Võ Viết Ngữ do GPMB để thực hiện dự án HTKT khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài, P.Đống Đa Quyết định 2215/QĐ-UBND - 27/04/2023 2023-04-27 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Võ Phi Thoàn do GPMB để thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh, P.Đống Đa Quyết định 2191/QĐ-UBND - 26/04/2023 2023-04-26 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Đỗ Thị Ngân Bình do GPMB để xây dựng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), P.Nhơn Bình Quyết định 2190/QĐ-UBND - 26/04/2023 2023-04-26 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Lê Văn Giúp do GPMB để xây dựng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), P.Nhơn Bình Quyết định 2189/QĐ-UBND - 26/04/2023 2023-04-26 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Công Thức, Võ Thị Kim Diệu do GPMB để xây dựng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), P.Nhơn Bình Quyết định 2188/QĐ-UBND - 26/04/2023 2023-04-26 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Đình Tường, Nguyễn Thị Thu Thấm do GPMB để xây dựng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), P.Nhơn Bình Quyết định 2187/QĐ-UBND - 26/04/2023 2023-04-26 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Mẫn, Ung Thị Kim Thoa do GPMB để xây dựng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), P.Nhơn Bình Quyết định 2186/QĐ-UBND - 26/04/2023 2023-04-26 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thanh Hoàng do GPMB để xây dựng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), P.Nhơn Bình Quyết định 2185/QĐ-UBND - 26/04/2023 2023-04-26 v/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông (bà) Võ Thành Lực do GPMB để xây dựng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), P.Nhơn Bình Quyết định

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung