Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8281/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Xuân Cường, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu).

Ông Hoàng Xuân Cường khiếu nại: Quyết định số 1972/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Hoàng Xuân Cường. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông Hoàng Xuân Cường khiếu nại Quyết định số 1972/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng. Vì, hành vi xây dựng công trình nhà ở trên đất không được phép xây dựng của ông Hoàng Xuân Cường là vi phạm pháp luật. Việc UBND phường Nhơn Bình lập biên bản và đề xuất UBND thành phố xử lý; ngày 24/01/2017 UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng và Quyết định số 1972/QĐ-CC ngày 24/3/2017 về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Hoàng Xuân Cường, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn là đúng theo quy định của pháp luật.

Thu Thủy - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung