Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8287/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Phượng, địa chỉ: tổ 19, khu vực 4A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu).

Bà Lê Thị Mỹ Phượng khiếu nại: Bà có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực 05, phường Ghềnh Ráng, diện tích đất thu hồi khoảng 300m2. Nguồn gốc đất do cha của bà là ông Lê Công Cảnh khai hoang trồng hoa màu, cho lại bà sử dụng năm 2001. Phần đất này, cha bà cho bà để xây dựng nhà ở. Nhưng vì điều kiện khách quan bà chưa xây dựng được nhà ở mà chỉ sử dụng trồng hoa màu. Hiện tại, vợ chồng bà và các con bà chưa có nhà ở, đang ở chung với các anh chị em chồng tại tổ 19, khu vực 4A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Do đó, bà khiếu nại, yêu cầu xem xét giao cho bà 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của bà Lê Thị Mỹ Phượng khiếu nại, yêu cầu giao 01 lô đất tái định cư để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Vì, đất thu hồi của bà Lê Thị Mỹ Phượng để thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh là đất nông nghiệp, tại thời điểm thu hồi là đất trống không có nhà ở nên không đủ điều kiện xét giao đất tái định cư theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

Hoàng Anh - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung