Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7434/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Văn Thanh, địa chỉ: tổ 23C, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu).

Ông Nguyễn Văn Thanh khiếu nại: Hộ gia đình ông có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, nhưng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thỏa đáng như sau: Diện tích toàn bộ thửa đất thu hồi của ông là 338,9 m2. Nhưng phương án mới tính bồi thường 281 m2. Cơ quan đo đạc bổ sung 57,9 m2, nhưng đến nay chưa có phương án bồi thường. Do đó, ông đề nghị tính bồi thường bổ sung 57,9 m2. Tổng diện tích đất thu hồi của ông là 338,9 m2, nhưng chỉ giao 01 lô đất tái định cư có diện tích 85,5 m2 là không thỏa đáng. Ông đề nghị xét giao thêm 01 lô đất tái định cư thứ 02. Nhà ông xây dựng ở từ năm 1996, căn nhà có diện tích 32 m2 bị lập biên bản vi phạm ngày 07/11/1996 là căn nhà đã xây dựng từ trước, nhưng bị hư hỏng nên ông sửa chữa lại thì bị lập biên bản. Nhưng phương án chỉ xét hỗ trợ 20% giá trị là không thỏa đáng. Ông đề nghị xét hỗ trợ 80% tương tự như nhà xây dựng không bị lập biên bản vi phạm. Theo đó, UBND thành phố giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thanh như sau: Không công nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Thanh khiếu nại đòi hỗ trợ 80% giá trị diện tích nhà 32,0 m2 bị lập biên bản vi phạm ngày 07/11/1996, và nội dung đề nghị giao thêm 01 lô đất tái định cư thứ 02, vì: Diện tích nhà 32,0 m2 bị lập biên abnr vi phạm ngày 07/11/1996, nên không được bồi thường mà chỉ hỗ trợ 20 % giá trị theo văn bản số 781/UBND-TD ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh. Việc ông đề nghị hỗ trợ 80% giá trị nhà là không có cơ sở.Hộ gia đình ông thuộc diện giải tỏa trắng, trong đó có 80 m2 đất ở. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 30 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh “diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường bằng hạn mức giao đất ở dưới 1,5 lần hạn mức giao đất ở thi được giao 01 lô tái định cư nhưng không vượt diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường. Trường hợp khu tái định cư có quy hoạch các lô diện tích nhỏ, hộ gia đình có từ 06 nhân khẩu trở lên thì có thể xét giao 2 lô tái định cư nhưng tổng diện tích không vượt diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường”. UBND thành phố đã xét giao cho hộ ông 01 lô đất tái định cư có diện tích 85,5 m2 (lớn hơn diện tích đất ở thu hồi được bồi thường). Do đó, việc ông đề nghị giao thêm 01 lô đất tái định cư thứ 02 là không có cơ sở. Công nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Thanh đề nghị bồi thường, hỗ trợ bổ sung diện tích đất 57,9 m2 thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 10./.

Thu Thủy – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung