Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7436/QĐ-UBND V/ giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tuấn, địa chỉ: tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu).

Ông Lê Công Tuấn khiếu nại: Về bồi thường đất tổng diện tích đất thu hồi của ông là 307,4 m2. Nguồn gốc đất được cha là ông Lê Công Cảnh cho sử dụng từ năm 1996, sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Nhưng phương án bồi thường, hỗ trợ chỉ mới tính 181,4 m2. Diện tích 126,0 m2 chưa bồi thường, hỗ trợ. Do đó, ông đề nghị tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung. Về bồi thường, hỗ trợ nhà, nhà của ông xây dựng với tổng diện tích khoảng 70 m2 ở từ năm 1996. Đến năm 2006, do nhà bị dột nên ông chỉ sửa chữa lại phần mái thì bị lập biên bản vi phạm. Nhưng phương án không có tính bồi thường, hỗ trợ diện tích nhà 26,0 m2 bị lập biên bản vi phạm năm 2006 là không thỏa đáng. Ông đề nghị tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung phần diện tích nhà này. Về tái định cư, tổng diện tích đất thu hồi của ông là 307,4 m2, nhưng chỉ xét giao lại 01 lô tái định cư có diện tích 80 m2 là không tương xứng. Hơn nữa, gia đình ông chủ yếu sinh sống bằng nghề chăn nuôi, nhân khẩu đông (02 vợ chồng ông đang nuôi 03 người con đang ở tuổi ăn học), sau khi Nhà nước thu hồi hết đất này mà chỉ giao lại 80 m2 đất tái định cư thì không đủ để ở và chăn nuôi. Do đó, ông đề nghị giao thêm 01 lô đất tái định cư thứ 02 có diện tích 80 m2.Theo đó, UBND thành phố giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tuấn như sau: Không công nhận nội dung đơn ông Lê Công Tuấn khiếu nại đòi giao thêm 01 lô đất tái định cư thứ 02 có diện tích 80 m2, vì hộ ông thuộc diện giải tỏa trắng, trong đó có 80 m2 đất đủ điều kiện bồi thường đất ở. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 30 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh: “diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường bằng hạn mức giao đất ở đến dưới 1,5 lần hạn mức giao đất ở thì được giao 1 lô tái định cư nhưng không vượt diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường. Trường hợp khu tái định cư có quy hoạch các lô diện tích nhỏ, hộ gia đình có từ 06 nhân khẩu trở lên thì có thể xét giao 2 lô tái định cư nhưng tổng diện tích không vượt diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường” UBND thành phố đã xét giao cho hộ ông 01 lô đất tái định cư có diện tích 80 m2 (bằng diện tích đất ở bồi thường) là đúng quy định. Việc ông đề nghị giao thêm 01 lô đất tái định cư thứ 02 có diện tích 80 m2 là không có cơ sở giải quyết. Công nhận nội dung đơn ông Lê Công Tuấn khiếu nại bồi thường, hỗ trợ bổ sung diện tích đất 126,0 m2 và bồi thường, hỗ trợ bổ sung diện tích nhà bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh.

Hoàng Anh – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung