Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7432/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lam, địa chỉ: tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu).

Bà Nguyễn Thị Lam khiếu nại: Năm 1993, Bà có mua của ông Nguyễn Nam một khoảnh đất tại tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, diện tích không xác định, khi mua đất Bà cũng không xác định được loại đất gì, đất trống có trồng một ít các loại đậu, giấy tờ mua bán đất là giấy viết tay đã thất lạc. Sau khi mua đất Bà xây dựng nhà ở ổn định cho đến nay. Năm 2003, Bà có mở rộng, cơi nới thêm nhà bếp thì bị lập Biên bản và có quyết định cưỡng chế nhưng khi cưỡng chế thì Đoàn công tác đã cưỡng chế phần nhà bếp (cũng có biên bản vi phạm trong năm 2003) mà không cưỡng chế phần mở rộng, cơi nới thêm. Hiện nay, Nhà nước giải tỏa nhà đất của Bà để làm dự án Khu dân cư Hưng Thịnh đã bồi thường cho Bà 80 m2đất ở và giao 80 m2 đất tái định cư; diện tích đất còn lại là 144,5 m2 thì bồi thường theo giá đất nông nghiệp; về nhà chỉ bồi thường 09m2 (xây dựng trước năm 1993), diện tích nhà còn lại không được bồi thường là điều bất hợp lý. Qua việc bồi thường nhà đất và giải quyết đất tái định cư cho gia đình, Bà có những ý kiến như sau: Về giá bồi thường đất là thấp nên yêu cầu bồi thường toàn bộ diện tích đất thu hồi là 251,7 m2 (theo bản đồ đo năm 2012) theo giá đất đường Chế Lan Viên là 4.200.000 đ/m2. Về tái định cư, yêu cầu giao đủ diện tích đất thu hồi vì gia đình đông nhân khẩu (03 hộ khẩu, 03 chủ hộ chính nhưng thực tế sinh sống 06 nhân khẩu). Đối với diện tích nhà được bồi thường 09 m2 là không có cơ sở nên yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra lại hiện trạng sử dụng đất của gia đình để bồi thường cho đúng (kiểm tra và đo đạc theo hình ảnh do gia đình cung cấp). Thông báo rõ lý do vì sao cưỡng chế diện tích nhà 25 m2 vào năm 2003, nếu có quy hoạch Hồ điều hòa mà gia đình lấn chiếm vi phạm thì đề nghị cung cấp cho gia đình biết. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Lam yêu cầu bồi thường toàn bộ diện tích đất thu hồi là 251,7 m2(theo bản đồ đo năm 2012) theo giá đất đường Chế Lan Viên là 4.200.000 đ/m2 và nội dung bà Lam cho rằng giá bồi thường đất là thấp. Vì theo bản đồ đo vẽ năm 2012 thửa đất của bà Lam có diện tích 251,7 m2 trong đó có phần đất bà Lam lấn đất nghĩa địa là 27,2 m2 nên diện tích đất thực tế bà Lam được công nhận để bồi thường là 224,5 m2. Đất bà Lam có nguồn gốc nhận chuyển nhượng và hình thành nhà ở sau ngày 15/10/1993 trước ngày 01/7/2004 nên hạn mức đất ở được công nhận và bồi thường theo giá đất ở là 80 m2; diện tích đất còn lại là 144,5 m2 thì bồi thường, hỗ trợ theo loại đất nông nghiệp là đúng quy định pháp luật. Giao đất tái định cư đủ với diện tích đất thu hồi. Vì với diện tích đất ở bị thu hồi là 80 m2, bà Lam được xét giao một lô đất tái định cư với diện tích 83,1 m2 tại lô số 05 đường Chế Lan Viên, khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng là đúng với chính sách tái định cư của dự án. Đo và xác định lại diện tích nhà Bà đã xây dựng trước ngày 15/10/1993 để bồi thường cho đúng. Vì qua làm việc bà Lam cung cấp hình ảnh của gia đình Bà và yêu cầu căn cứ hình ảnh này để đo và xác định lại diện tích nhà Bà đã xây dựng trước ngày 15/10/1993 để bồi thường là không có cơ sở để thực hiện; đồng thời, căn cứ vào hồ sơ đo vẽ năm 2001 thể hiện trên thửa đất chỉ có ngôi nhà tạm diện tích 09 m2 xây dựng để ở sau ngày 15/10/1993 trưpức ngày 01/7/2004 (không bị lập biên bản), được UBND phường Ghềnh Ráng xác nhận và làm căn cứ để áp giá bồi thường cho hộ. Hộ bà Lam không có căn cứ pháp lý nào khác (ngoài hình ảnh do hộ cung cấp) để chứng minh là đã xây dựng nhà ở trên thửa đất trước ngày 15/10/1993. Nội dung liên quan đến việc cưỡng chế diện tích nhà 25 m2 vào năm 2003 đối với hộ Bà. Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, năm 2003 bà Lam xây dựng nhà trái phép trong khu quy hoạch Hồ điều hòa tại tổ 23, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, với diện tích 25 m2 đã bị lập Biên bản và UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 1734/QĐ-UB ngày 15/7/2003 nhưng không thực hiện việc cưỡng chế như Bà trình bày

Minh Nguyệt  - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung