Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7431/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ: tổ 23, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu)

Bà Nguyễn Thị Hà khiếu nại: Yêu cầu giao đất tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hà khiếu nại yêu cầu giao đất tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án Khu dân cư Hung Thịnh, vì đất thu hồi của bà là đất lâm nghiệp, bà tự ý xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp sau thời điểm quy hoạch và đã bị lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định cưỡng chế. Do đó, bà không đủ điều kiện xét giao đất tái định cư theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh.

Minh Nguyệt – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung