Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7433/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Dưỡng , địa chỉ: tổ 18, khu vực 04, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu).

Ông Huỳnh Văn Dưỡng khiếu nại: đề nghị xém xét giao cho em gái ông bị bệnh tật (tên Huỳnh Thị Hoa) 01 lô đất để xây dựng nhà ở và xét giao cho ông 02 lô đất với giá ưu đãi để xây dựng nhà ở do có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn ông Huỳnh Văn Dưỡng đề nghị xem xét giao cho em gái ông bị bệnh tật (tên Huỳnh Thị Hoa) 01 lô đất để xây dựng nhà ở và xét giao cho ông 02 lô đất với giá ưu đãi để xây dựng nhà ở do có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng vì đất thu hồi của hộ ông là đất nông nghiệp, công trình xây dựng trên đất không phải là nhà ở và cũng không có người ở, nên không đủ điều kiện xét giao đất tái định cư theo quy định./.

Hoàng Anh – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung