Bà Nguyễn Thị Kim Điểu khiếu nại: Vợ chồng bà đang sử dụng thửa đất ở tọa lạc tại số 308 đường Bạch Đằng – tổ 19, khu phố 03, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Nguồn gốc nhà và đất do vợ chồng ông Nguyễn Cửu Dực và bà Nguyễn Thị Phụng (là cô của bà) sử dụng ở từ năm 1965, đến năm 1985 thì cho lại vợ chồng bà. Sau đó, vợ chồng bà có bồi trúc thêm đất Đầm Thị Nại phía sau sử dụng để chăn nuôi, trồng trọt. Vào năm 1994, vợ chồng bà được UBND tỉnh cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà, diện tích 106,25m2 – là phần đất có nhà ở. Nhưng Sổ chứng nhận không thể hiện phần đất bồi trúc phía sau vì lúc đó Nhà nước chỉ công nhận quyền sở hữu nhà mà chưa công nhận quyền sử dụng đất. Năm 2000, Nhà nước thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa có thu hồi diện tích 147m2 đất bồi trúc phía sau, được Hội đồng xét duyệt và xử lý nhà đất phường Trần Hưng Đạo xác nhận tại biên bản ngày 20/02/2001 là đất bồi trúc năm 1985. Diện tích đất bồi trúc còn lại là 28,23m2, tiếp giáp với phần đất được cấp Sổ chứng nhận năm 1994 cũng là đất tự bồi trúc năm 1985, vợ chồng bà tiếp tục sử dụng, không có tranh chấp, không có lối đi, phù hợp với quy hoạch của Nhà nước. Đến năm 2013, bà làm thủ tục xin cấp đổi từ Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đồng thời đề nghị công nhận quyền sử dụng diện tích đất bồi trúc 28,23m2 để nhập chung thành 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Tuy nhiên, UBND phường Trần Hưng Đạo lại xác nhận diện tích đất 28,23m2 có nguồn gốc do vợ chồng bà bồi trúc sau ngày 15/10/1993 (sau thời điểm cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà năm 1994) là không đúng thực tế, không phù hợp với nội dung đã xác nhận tại biên bản xác nhận nguồn gốc đất do Hội đồng xét duyệt và xử lý nhà đất phường xác nhận trước đó vào ngày 20/02/2001. Từ đó, đã dẫn đến việc Chi cục thuế thành phố ra thông báo bà phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích 28,23m2. Bà đã làm đơn khiếu nại và được UBND phường Trần Hưng Đạo giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 15/8/2016. Theo đó, UBND phường không công nhận nội dung đơn của bà và tiếp tục khẳng định diện tích 28,23m2 là đất bồi trúc sau năm 1994. Bà không đồng ý với Quyết định giải quyết này nên tiếp tục khiếu nại việc UBND phường Trần Hưng Đạo xác nhận thời điểm bồi trúc diện tích đất 28,23m2 và yêu cầu công nhận quyền sử dụng diện tích đất 28,23m2 mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Theo đó, UBND thành phố không công nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Kim Điểu khiếu nại việc UBND phường Trần Hưng Đạo xác nhận thời điểm bồi trúc diện tích đất 28,23m2 và yêu cầu công nhận quyền sử dụng diện tích đất 28,23m2 mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Vì, về thời điểm bồi trúc đất: Căn cứ Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà số 6598/CNSH ngày 22/8/1994 cấp cho ông Nguyễn Ngọc Sương và bà Nguyễn Thị Kim Điểu với diện tích 106,25m2, có chiều dài 27,55m, phía sau thửa đất tiếp giáp Đầm Thị Nại. Sau đó, ông (bà) có bồi trúc đất Đầm Thị Nại, cho đến năm 1997 thửa đất của ông (bà) sử dụng có diện tích 142,28m2, có chiều dài 33,8m. Đến năm 2000, ông (bà) sử dụng tổng diện tích 281,48m2. Nhà nước thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa có thu hồi 01 phần diện tích 147m2, diện tích nằm ngoài quy hoạch từ tim đường Bạch Đằng vào 40m ông (bà) quản lý sử dụng là 134,48m2, có chiều dài 31,67m (trong đó có phần diện tích được cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà năm 1994 là 106,25m2). Như vậy, diện tích 28,23m2 tăng so với Sổ chứng nhận là đất do ông (bà) bồi trúc Đầm Thị Nại từ sau năm 1994 đến trước năm 1997. Do vậy việc ông (bà) khiếu nại nguồn gốc đất 28,23m2 do ông (bà) bồi trúc từ năm 1985 là không có cơ sở. Về thu tiền sử dụng đất: Xét diện tích 28,23m2 ông (bà) bồi trúc sử dụng từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, đã vượt hạn mức giao đất ở nên UBND thành phố công nhận quyền sử dụng đất cho ông (bà) và phải nộp 100% tiền sử dụng đất là đúng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Công nhận Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 15/8//2016 của Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Kim Điểu là đúng quy định của pháp luật.

Kim Phụng - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung