Ngày 19/5/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 3580/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thường và chồng là ông Trần Quốc Thắng, ở địa chỉ 375 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn (thuộc dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng). (Lần đầu)

Bà Nguyễn Thị Thường (ông Trần Quốc Thắng) khiếu nại: yêu cầu Nhà nước giao cho Ông, Bà một lô đất hoặc xem xét hỗ trợ thêm cho Ông, bà một khoản tiền trong dự án KDC Hưng Thịnh thuộc phường Ghềnh Ráng. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thường (ông Trần Quốc Thắng) khiếu nại, yêu cầu Nhà nước giao cho Bà một lô đất hoặc xem xét hỗ trợ thêm cho Bà một khoản tiền trong dự án KDC Hưng Thịnh thuộc phường Ghềnh Ráng, vì: Đất của bà Nguyễn Thị Thường (ông Trần Quốc Thắng) là đất được sử dụng để chôn mồ mả của dòng tộc. Trên thửa đất không có nhà cửa, vật kiến trúc gì khác ngoài mồ mả. Do vậy, Bà không được bồi thường đất theo quy định. Tuy nhiên, cắn cứ khoản 3 điều 21 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh thì Bà được hỗ trợ đất mồ mả của họ tộc là đúng quy định.

Kim Phụng – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung