(25/09/2015): Ngày 21/9/2015, UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số: 6621/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Bùi Thư Sinh, Địa chỉ: Tổ 01, khu vực 01, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần hai).

Nội dung đơn: Khiếu nại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Chủ tịch UBND phường Đống Đa về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Bùi Thư Sinh liên quan đến việc xác nhận thời điểm xây dựng nhà của hộ gia đình Ông bị ảnh hưởng công trình HTKT Khu dân cư khu vực 01, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn;  

Theo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Thư Sinh tại Báo cáo số 70/BC-TTr ngày 10/8/2015 của Thanh tra thành phố và kết quả đối thoại ngày 09/9/2015; Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND thành phố quyết định:

1.Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Bùi Thư Sinh: Khiếu nại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Chủ tịch UBND phường Đống Đa về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Bùi Thư Sinh liên quan đến việc xác nhận thời điểm xây dựng nhà của hộ gia đình Ông bị ảnh hưởng công trình HTKT Khu dân cư khu vực 01, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Vì,

Thửa đất thu hồi của hộ ông Bùi Thư Sinh được UBND phường Đống Đa xác nhận là loại đất có chứng thư kiến điền. Tuy nhiên, chứng thư kiến điền không thể hiện loại đất gì, và bản đồ địa chính lập năm 1997 lại thể hiện đất hoang không có nhà ở. Hộ gia đình ông Sinh cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh thời điểm xây dựng nhà. Do đó, việc UBND phường Đống Đa đã xác minh đại diện hộ dân bị thiệt hại xác định hộ ông Sinh xây dựng nhà ở sau ngày 01/7/2014 (trước thời điểm công bố quy hoạch) là đúng theo quy định của pháp luật.

Công nhận Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Chủ tịch UBND phường Đống Đa về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Thư Sinh là đúng quy định của pháp luật.

2.Giao Chủ tịch UBND phường Đống Đa tổ chức công bố và giao  Quyết định này đến ông Bùi Thư Sinh trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định này) để thi hành.

3.Ông Bùi Thư Sinh không đồng ý với Quyết định này, có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung