Ngày 15/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9927/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trương Nhìn, địa chỉ: tổ 51, khu vực 10, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu).

Ông Trương Nhìn khiếu nại: Hộ gia đình ông có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực 05, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Nguồn gốc đất do ông mua lại đất trồng cây ăn quả của ông Lê Công Cảnh vào năm 2003. Ông mua đất này là để xây dựng nhà ở cho con của ông. Tuy nhiên, do UBND phường Ghềnh Ráng ngăn cản không cho cho xây dựng nhà, nên gia đình ông trồng cây ăn quả để giữ đất. Hiện tại, gia đình ông có 09 nhân khẩu sống trong diện tích 60m2 tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Do đó, ông khiếu nại, yêu cầu giao hoặc bán cho gia đình ông 01 lô đất để xây dựng nhà ở do có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông Trương Nhìn khiếu nại, yêu cầu giao hoặc bán cho gia đình ông 01 lô đất tái định cư để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh. Vì, đất thu hồi của ông Trương Nhìn để thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh là đất nông nghiệp, tại thời điểm thu hồi là đất trống không có nhà ở nên không đủ điều kiện xét giao đất tái định cư theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

Thu Thủy - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung