Ngày 15/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9929/QĐ-UBND V/v V/v giải quyết khiếu nại của ông Vũ Trường Lợi, địa chỉ: tổ 17C, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu)

Ông Vũ Trường Lợi khiếu nại: Ngày 15/7/2003, ông có nhận sang nhượng lại thửa đất của ông Nguyễn Đức Binh (việc mua bán bằng giấy viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), trên đất có trại chăn nuôi heo, hiện nay thửa đất này tọa lạc tại tổ 23D, khu vực 05, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Nhưng do điều kiện công việc, gia đình ông không ở mà để cho ông Nguyễn Đức Binh thuê lại sử dụng chăn nuôi (việc cho thuê chỉ thỏa thuận bằng miệng, không xác lập văn bản). Quá trình sử dụng, ông Nguyễn Đức Binh có xây dựng cơi nới thêm, bị lập viên bản vi phạm vào năm 2006 đứng tên ông Binh là do ông Binh tự xây dựng trái phép và không có mặt gia đình ông ở đó. Đến năm 2012, ông được biết thửa đất này bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, nên ông có đứng ra kê khai là chủ hộ thiệt hại tại thửa đất này. Năm 2013, ông tiến hành cải tạo sửa chữa lại nhà thì bị lập biên bản vi phạm. Cho đến thời điểm hiện nay, ông Nguyễn Đức Binh cũng đã xác nhận thửa đất này là của gia đình ông Vũ Trường Lợi, ông Binh không có tranh chấp. Tuy nhiên, theo phương án bồi thường, hỗ trợ do UBND thành phố phê duyệt thì lại đứng tên hộ ông Nguyễn Đức Binh là không đúng. Ông Vũ Trường Lợi khiếu nại, yêu cầu xác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thửa đất này đứng tên của hộ gia đình ông và xét giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông Vũ Trường Lợi khiếu nại, yêu cầu xác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và cấp đất tái định cư cho hộ gia đình ông Vũ Trường Lợi do ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, thành phố Quy Nhơn. Vì, căn cứ hồ sơ hiện có và xác nhận của UBND phường Ghềnh Ráng thì diện tích đất thu hồi 115,2m2 tại 01 phần thửa đất số 150, tờ bản đố 15 (bản đồ đo vẽ hiện trạng thu hồi đất) có nguồn gốc đất lâm nghiệp do ông Lê Công Cảnh khai hoang đất đồi núi trồng bạch đàn trước ngày 15/10/1993, sau đó cho lại con gái là Lê Thị Kim Nguyên (chồng là Nguyễn Đức Binh). Ông Binh xây dựng nhà ở trái phép có Quyết định cưỡng chế số 87/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND phường Ghềnh Ráng. Do đó, UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tên vợ chồng ông Binh là đúng quy định pháp luật. Việc ông Vũ Trường Lợi cung cấp giấy sang nhượng nhà ở và trại chăn nuôi ngày 15/07/2003, bản hợp đồng thuê nhà ở và trại chăn nuôi hai bên ghi ngày 16/7/2003 để cho rằng thửa đất này ông đã nhận sang nhượng lại của ông Nguyễn Đức Binh, nên khiếu nại, yêu cầu UBND thành phố xác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và cấp đất tái định cư cho gia đình ông là không có cơ sở, vì: những giấy tờ này là giấy viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Biên bản vi phạm hành chính lập năm 2006 tại thửa đất này với tên ông Nguyễn Đức Binh. Tại thời điểm xét theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đức Binh cũng là người kê khai hồ sơ. Đến năm 2012, khi Nhà nước thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh thì ông Vũ Trường Lợi mới đứng ra kê khai

Minh Nguyệt - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung