Ngày 14/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9834/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Hương, địa chỉ: tổ 01, khu vực 01, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu).

Bà Dương Thị Hương khiếu nại: Bà có nhà và đất thuộc diện giải tỏa trắng để thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh môi trường tại tổ 01, khu vực 01, phường Nhơn Bình, thuộc thửa đất số 136, tờ bản đồ 72, diện tích 79,1m2. Nguồn gốc đất do bà khai hoang xây dựng nhà ở trước ngày 15/10/1993. Đến năm 2010, bà chuyển nhượng 01 phần thửa đất cho ông Cáp Dũng bằng giấy viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Bà không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ do UBND thành phố phê duyệt nên khiếu nại các nội dung sau: Giá bồi thường đất 2.500.000 đồng/m2 là thấp, trong khi giá đất tái định cư 4.500.000 đồng/m2 là cao. Bà không có tiền để nộp tiền đất tái định cư nên yêu cầu giảm giá đất tái định cư hoặc tăng đơn giá bồi thường đất cho bằng giá đất tái định cư; Giá trị bồi thường nhà quá thấp, không đủ tiền xây dựng lại nhà ở tái định cư nên yêu cầu tăng thêm giá bồi thường nhà. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của bà Dương Thị Hương khiếu nại, yêu cầu giảm giá đất tái định cư hoặc tăng đơn giá bồi thường đất ở cho bằng giá đất tái định cư và tăng đơn giá bồi thường nhà do bị ảnh hưởng GPMB thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh môi trường. Vì: Về đơn giá đất tái định cư: theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất ở tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án vệ sinh môi trường thì đối với các lô đất tiếp giáp với đường Huỳnh Tịnh Của (lộ giới 12m) thuộc khu tái định cư khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án vệ sinh môi trường có giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với phần diện tích đất không quá diện tích đất ở thu hồi là 4.500.000 đồng/m2, giá đất cụ thể theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt so với diện tích đất ở thu hồi là 6.300.000 đồng/m2 nên UBND thành phố đã thực hiện đúng theo quy định. Về đơn giá bồi thường đất ở: theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với công trình HTKT khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án vệ sinh môi trường thì đối với đất ở thuộc đường hẻm rộng đến 2m, đoạn 30m đầu của đường lộ giới 12m thuộc khu TĐC dự án vệ sinh môi trường có đơn giá đất ở cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phê duyệt là 2.500.000 đồng/m2 nên UBND thành phố đã thực hiện đúng theo quy định. Đơn giá bồi thường nhà cửa, công trình vật kiến trúc đã được UBND thành phố áp dụng thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh.

Kim Phụng - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung