Ngày 12/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9751/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xử, địa chỉ: tổ 4, khu vực 12, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu).

Ông Nguyễn Xử khiếu nại: Đất ông đang sử dụng có nguồn gốc do ông bà để lại từ trước năm 1965, ông đã xây dựng nhà và ở cho đến nay với diện tích khoảng 400m2. Năm 2009, ông làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận được UBND thành phố công nhận 249,3m2 đất ở, phần còn lại không công nhận. Nay diện tích đất bị thu hồi do ảnh hưởng GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên là quá lớn: 22m2 và là đất ở trong đô thị nên ông khiếu nại, yêu cầu bồi thường phần diện tích đất này theo giá đất ở. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Xử khiếu nại, yêu cầu bồi thường phần diện tích đất 22m2 theo đơn giá đất ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên, thành phố Quy Nhơn. Vì, phần diện tích đất 22m2 thu hồi của ông Nguyễn Xử để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên không thuộc phần diện tích đất được UBND thành phố cấp GCNQSD đất với diện tích 249,3m2, mà thuộc phần diện tích đất không được công nhận vì nằm ngoài chỉ giới xây dựng thuộc phần diện tích mở rộng hẻm theo quy định và hiện trạng trên đất chỉ có hàng rào lưới B40, cổng sắt nên việc Hội đồng bồi thường, GPMB của dự án đã tính bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích 22m2 theo giá đất nông nghiệp là đúng quy định.

Hoàng Anh - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung