Ngày 15/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9928/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tâm (vợ là Phan Thị Hoa Anh Đào), thường trú: tổ 19, khu vực 4, phường Ghềnh Ráng (chỗ ở hiện tại: tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu).

Ông Lê Công Tâm (vợ là Phan Thị Hoa Anh Đào) khiếu nại: Hộ gia đình ông, bà có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực vực 05, phường Ghềnh Ráng. Diện tích đất thu hồi khoảng 420m2. Nguồn gốc đất do của cha là ông Lê Công Cảnh khai hoang trồng cây ăn quả từ năm 1989, trên đất có dựng 01 căn nhà tạm để ở làm vườn. Đến khoảng năm 1990, ông Cảnh cho vợ chồng ông, bà sử dụng. Đến khoảng năm 2004, do làm ăn thua lỗ, vợ chồng ông, bà đã bán căn nhà ở tại tổ 19, khu vực 04, phường Ghềnh Ráng và chuyển về ở tại căn nhà tạm trên khu đất ông Cảnh cho nêu trên. Đến năm 2008, vợ chồng ông, bà xây dựng lại nhà ở thì bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, vì điều kiện không có chỗ ở nên gia đình ông, bà vẫn ở tại căn nhà này cho đến nay, không còn chỗ ở nào khác. Sau khi nhận phương án bồi thường, hỗ trợ do UBND thành phố phê duyệt, ông, bà khiếu nại một số nội dung như sau: Phương án tính bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng theo giá tại thời điểm năm 2014 là quá thấp, không phù hợp. Yêu cầu tính toán lại giá trị bồi thường đất, tài sản trên đất theo giá hiện nay; Đất có nguồn gốc do khai hoang sử dụng trồng cây ăn trái và có nhà tạm từ trước năm 1993. Do đó, yêu cầu bồi thường đất ở và giao lại đất tái định cư có diện tích 150m2 để ở và làm vườn (do gia đình làm nghề trồng hoa lan). Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông Lê Công Tâm (vợ là Phan Thị Hoa Anh Đào) khiếu nại, yêu cầu tính toán lại giá trị bồi thường đất, tài sản trên đất; bồi thường đất ở và giao lại đất tái định cư có diện tích 150m2 do bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh. Vì, Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng thiệt hại trên đất đã được UBND thành phố thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh tại thời điểm phê duyệt phương án (Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013, Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 và Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 16/12/2012 của UBND tỉnh). Đất thu hồi của hộ ông Lê Công Tâm (bà Phan Thị Hoa Anh Đào) là đất nông nghiệp, hộ tự xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp sau ngày 01/7/2004, nên không đủ điều kiện bồi thường đất ở theo quy định. UBND phường Ghềnh Ráng xác nhận ngoài căn nhà này, hộ ông (bà) còn có nhà ở ổn định tại tổ 19, khu vực 04, phường Ghềnh Ráng nên UBND thành phố không giao đất tái định cư là đúng quy định và chính sách áp dụng trong dự án.

Hoàng Anh - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung