Ngày 13/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9818/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Cáp Dũng (vợ là bà Thân Tự Thân), địa chỉ: tổ 01, khu vực 01, phường Nhơn Bình thành phố Quy Nhơn (Lần đầu).

Ông Cáp Dũng (vợ là bà Thân Tự Thân) khiếu nại: Hộ gia đình ông, bà có nhà và đất thuộc diện giải tỏa trắng để thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh môi trường tại tổ 01, khu vực 01, phường Nhơn Bình, thuộc thửa số 137, tờ bản đồ 72, diện tích 67,4m2. Nguồn gốc đất do vợ chồng ông, bà nhận chuyển nhượng của bà Dương Thị Hương và xây dựng nhà ở vào năm 2010 (mua bằng giấy viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng hiện nay giấy tờ đã thất lạc). Nhưng phương án bồi thường, hỗ trợ do UBND thành phố phê duyệt chưa thỏa đáng, nên khiếu nại các nội dung sau: Giá bồi thường đất 2.500.000 đồng/m2 là thấp, trong khi đó thì giá đất tái định cư 4.500.000 đồng/m2 là cao. Ông, bà không có tiền để nộp tiền đất tái định cư nên yêu cầu giảm giá đất tái định cư hoặc tăng đơn giá bồi thường đất cho bằng giá đất tái định cư; Nhà ông, bà xây dựng năm 2010, không bị lập biên bản vi phạm, nhưng phương án không bồi thường, hỗ trợ là không phù hợp. Yêu cầu bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ nhà theo quy định. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông Cáp Dũng (vợ là bà Thân Tự Thân) khiếu nại, yêu cầu giảm giá đất tái định cư hoặc tăng đơn giá bồi thường đất ở cho bằng giá đất tái định cư do bị ảnh hưởng GPMB thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh môi trường. Vì: Về đơn giá đất tái định cư: theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất ở tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án vệ sinh môi trường thì đối với các lô đất tiếp giáp với đường Huỳnh Tịnh Của (lộ giới 12m) thuộc khu tái định cư khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án vệ sinh môi trường có giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với phần diện tích đất không quá diện tích đất ở thu hồi là 4.500.000 đồng/m2, giá đất cụ thể theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt so với diện tích đất ở thu hồi là 6.300.000 đồng/m2 nên UBND thành phố đã thực hiện đúng theo quy định. Về đơn giá bồi thường đất ở: theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với công trình HTKT khu vực phía Bắc khu TĐC tiểu dự án vệ sinh môi trường thì đối với đất ở thuộc đường hẻm rộng đến 2m, đoạn 30m đầu của đường lộ giới 12m thuộc khu TĐC dự án vệ sinh môi trường có đơn giá đất ở cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phê duyệt là 2.500.000 đồng/m2 nên UBND thành phố đã thực hiện đúng theo quy định. Công nhận nội dung ông Cáp Dũng (vợ là bà Thân Tự Thân) khiếu nại, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ nhà N6 diện tích 46,2m2 + 17,48m2 = 63,68m2 bị ảnh hưởng GPMB thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh môi trường.

Minh Nguyệt - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung