Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
Về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html
về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Mọi thông tin góp ý:https://quynhon.gov.vn/index.php/cong-dan/tiep-nhan-cau-hoi.html

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung