(25/09/2015): Ngày 21/9/2015, UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số: 6621/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Bùi Thư Sinh, Địa chỉ: Tổ 01, khu vực 01, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (lần hai). Nội dung đơn: Khiếu nại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Chủ tịch UBND phường Đống Đa về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Bùi Thư Sinh liên quan đến việc xác nhận thời điểm xây dựng nhà của hộ gia đình Ông bị ảnh hưởng công trình HTKT Khu dân

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung