Ngày 15/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9928/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tâm (vợ là Phan Thị Hoa Anh Đào), thường trú: tổ 19, khu vực 4, phường Ghềnh Ráng (chỗ ở hiện tại: tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Lê Công Tâm (vợ là Phan Thị Hoa Anh Đào) khiếu nại: Hộ gia đình ông, bà có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực vực 05, phường Ghềnh Ráng. Diện
Ngày 13/12/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 9818/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Cáp Dũng (vợ là bà Thân Tự Thân), địa chỉ: tổ 01, khu vực 01, phường Nhơn Bình thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Cáp Dũng (vợ là bà Thân Tự Thân) khiếu nại: Hộ gia đình ông, bà có nhà và đất thuộc diện giải tỏa trắng để thực hiện công trình HTKT khu vực phía Bắc khu tái định cư tiểu dự án vệ sinh môi trường tại tổ 01, khu vực 01,
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8281/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Xuân Cường, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Hoàng Xuân Cường khiếu nại: Quyết định số 1972/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Hoàng Xuân Cường. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8286/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn Thạch, địa chỉ: tổ 44, khu vực 05, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Hồ Văn Thạch khiếu nại: Hộ gia đình ông có 02 thửa đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực vực 05, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, gồm: thửa số 160, tờ bản đồ số 10, diện tích 176,5m2 và thửa số 161, tờ bản đồ số 10 diện tích 177,5m2. Nguồn gốc đất ông mua

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung