Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7436/QĐ-UBND V/ giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tuấn, địa chỉ: tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu). Ông Lê Công Tuấn khiếu nại: Về bồi thường đất tổng diện tích đất thu hồi của ông là 307,4 m2. Nguồn gốc đất được cha là ông Lê Công Cảnh cho sử dụng từ năm 1996, sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Nhưng
Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7432/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lam, địa chỉ: tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu). Bà Nguyễn Thị Lam khiếu nại: Năm 1993, Bà có mua của ông Nguyễn Nam một khoảnh đất tại tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, diện tích không xác định, khi mua đất Bà cũng không xác định được loại đất gì, đất trống
Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7431/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ: tổ 23, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu) Bà Nguyễn Thị Hà khiếu nại: Yêu cầu giao đất tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hà khiếu
Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7433/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Dưỡng , địa chỉ: tổ 18, khu vực 04, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu). Ông Huỳnh Văn Dưỡng khiếu nại: đề nghị xém xét giao cho em gái ông bị bệnh tật (tên Huỳnh Thị Hoa) 01 lô đất để xây dựng nhà ở và xét giao cho ông 02 lô đất với giá ưu đãi để xây dựng nhà

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung