Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8289/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Nga (đại diện theo ủy quyền là bà Hà Thị Mỹ Hương), địa chỉ: 96 Nguyễn Khuyến, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Bà Nguyễn thị Hồng Nga (đại diện theo ủy quyền là bà Hà Thị Mỹ Hương) khiếu nại: Bà Nguyễn Thị Hồng Nga có đất bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23C, khu vực 05, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất đo thực tế
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8288/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Cao Đức Tín, địa chỉ: 21/1 đường Vũ Bảo, thuộc tổ 4, khu vực 3, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Cao Đức Tín khiếu nại: Ông có đất bị giải tỏa để thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, diện tích đất bị ảnh hưởng là 145,6m2. Nguồn gốc đất do cô của ông là bà Cao Thị Phi Yến mua của ông Lê Công
(13/10/2017): Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7435/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Vinh, Thường trú : tổ 60, khu vực 7, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh tại tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn) (Lần đầu). Ông Trần Vinh khiếu nại: Đề nghị giao thêm cho gia đình ông 01 lô đất do ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông
Ngày 11/10/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 7434/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Văn Thanh, địa chỉ: tổ 23C, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng) (Lần đầu). Ông Nguyễn Văn Thanh khiếu nại: Hộ gia đình ông có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, nhưng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thỏa đáng như sau: Diện tích toàn bộ thửa đất thu

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung