Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8282/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Sinh, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Trần Văn Sinh khiếu nại: Quyết định số 1976/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trần Văn Sinh. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông Trần Văn Sinh
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8278/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trương Sanh Thuận, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Trương Sanh Thuận khiếu nại: Quyết định số 1978/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trương Sanh Thuận. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số 8280/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Trương Quốc Việt, địa chỉ: tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Trương Quốc Việt khiếu nại: Quyết định số 1979/QĐ-CC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với ông Trương Quốc Việt. Theo đó, UBND thành phố Không công nhận nội dung đơn của ông
Ngày 14/11/2017, UBND Thành phố đã ban hành quyết định khiếu nại số /QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quang Minh (người đại diện của hộ gia đình bà Võ Thị Đẹp – chết, ông Nguyễn Hữu Thế - chết), địa chỉ: 427A Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu). Ông Nguyễn Quang Minh (người đại diện của hộ gia đình bà Võ Thị Đẹp – chết, ông Nguyễn Hữu Thế - chết) khiếu nại: Cha mẹ của Ông là bà Võ Thị Đẹp – chết, ông Nguyễn Hữu Thế – chết,

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung